Now showing items 1-18 of 18

 • Budova ČT Brno - hrubá spodní stavba 

  Vlasák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení hrubé spodní stavby budovy České televize Brno. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s ...
 • Bytový dům 

  Uhlíř, Karel
  Diplomová práce zpracovává komplexní dokumentaci stavební části novostavby bytového domu na úrovni prováděcího projektu stavby. Návrh klade důraz na dispoziční řešení s vazbou na zajištění konstrukce po stránce technické, ...
 • Design centrum HANÁK NÁBYTEK a.s., Popůvky u Kojetína - příprava a organizace výstavby objektu 

  Izsová, Radka
  Tato diplomová práce řeší Design centrum HANÁK NÁBYTEK a.s., Popůvky u Kojetína – Jedná se o nový objekt s jedním částečně podsklepeným a s jedním nadzemním podlažím. Diplomová práce zahrnuje – Technickou zprávu ke stavebně ...
 • Městská sportovní hala v Kuřimi - stavebně technologický projekt 

  Vlasák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby budovy městské sportovní haly v Kuřimi. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s ...
 • Městský okruh Blanka, tunel Královská obora - ražená část, stavebně technologická příprava stavby 

  Kobielusz, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby primárního ostění silničního tunelu, realizovaného v městské části Troja, hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o tunelovou část Královská ...
 • Návrh zajištění stavební jámy pro rekonstrukci obchodního domu 

  Červenka, Jan
  Práce je rozdělena do tří částí. V té první se zabývá návrhem a posouzením jedenkrát kotvené záporové stěny, zajišťující stavební jámu pro rekonstrukci OD Prior ve městě Zlín. Pažící konstrukce je řešena metodou mezních ...
 • Návrh zajištění stavební jámy v centru Brna 

  Kováč, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou prvního a druhého mezního stavu, jedenkrát kotvené pažící konstrukce stavební jámy, na ulici Křenová v Brně. Výpočet prvního mezního stavu je proveden ručně a poskytuje vstupní informace pro ...
 • Návrh zajištění stavební jámy v městské části Brno-sever 

  Koporec, Vladimír
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom pažiacej konštrukcie stavebnej jamy podzemného parkoviska polyfunkčného domu v Brne a jej vplyvu na priľahlý tunel. Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie je vypracovaný na základe ...
 • Numerická analýza stability pažící konstrukce v soudržných zeminách 

  Fejfarová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním stavební jámy pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 2D. Trojnásobně kotvená pažící stěna je založená v málo propustných soudržných zeminách. V teoretické části ...
 • Penzion 

  Prívara, Marek
  Předmětem této diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci k provedení stavby. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního penzionu s restaurací, nacházející se na okraji obce Mosty u Jablunkova. Objekt je zděný, má ...
 • Podzemní garáže v Brně 

  Nováková, Zuzana
  Tématem této práce je návrh řešení podzemích garáží v centru Brna pod kopcem Petrov. Hlavním cílem práce je dispoziční návrh garáží a samotná studie provedilenosti podzemního objektu, navržení statického řešení a jeho posouzení.
 • Předpoklady a skutečnost při GTM na tunelu Višňové ve SR. 

  Horňáková, Michaela
  Práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá teóriou geotechnického monitoringu. Druhá, praktická, časť sa zaoberá tunelom Višňové na severe SR. Spracováva históriu, technológiu výstavby, geológiu a ...
 • Příprava realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Ivančicích 

  Vokurek, Kamil
  Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby bytového domu v Ivančicích. Stavba je umístěna v jihovýchodní části Ivančic nedaleko Brna. Práce se zaměřuje na zemní, neboli výkopové práce, a základové ...
 • RD Ochoz u Brna - hrubá spodní stavba 

  Jakubcová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na technologické provedení etapy hrubé spodní stavby rodinného domu v Ochozu u Brna. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, časový plán, rozpočet, návrh strojní ...
 • Rozsáhlý rodinný dům-Technologická etapa spodní a hrubé vrchní stavby 

  Rozehnalová, Andrea
  V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa spodní a hrubé vrchní stavby rozsáhlého rodinného domu v Brumově - Bylnici. Práce je rozdělena do několika etap. Do první etapy řadíme výkopové práce stavební ...
 • Sportovní hala v Třešti -technologická etapa hrubé spodní stavby 

  Navrátil, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je technologie provedení hrubé spodní stavby sportovní haly v Třešti. Tato práce obsahuje provedení pilotové pažící stěny, výkopových prací a založení na základových patkách a pasech. Jmenovitě ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici 

  Rozumek, Jakub
  Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici. Jedná se o studii realizace hlavních technologických etap objektu SO- 01 Bytový dům, projektu zařízení staveniště, návrhu strojní ...
 • Zobecnění kontrolních postupů při znaleckém posuzování stavu a porušení objektů při ražbě tunelu 

  Kostka, Rostislav (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Při ražbě Královopolského tunelu pod ulicemi Dobrovského a Veleslavínova v Brně v období roku 2001–2007 docházelo k poruchám na domech stávající zástavby. Během ražby i po ní byly sledovány poruchy a měřeny deformace a ...