Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA 

    Opluštil, Aleš
    Tato diplomová práce se zaobírá posouzením vhodnosti použití originálních pohonů na starším průmyslovém robotu KUKA KR 15/2 s novým řídicím systémem od společnosti KEBA. Z řídicí skříně KR C1 je původní řídicí systém odebrán ...