Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace moderních metod syntézy sítě výměny tepla 

  Kunc, Vlastimil
  Diplomová práce se zabývá problematikou syntézy sítě výměny tepla a srovnává současné metody, s důrazem na Pinch Design Method a deterministickou metodu. Pomocí softwaru Maple je vytvořen program pro návrh sítě výměny tepla ...
 • Automatická výměna obrobků 

  Hrbáček, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem automatické výměny obrobků u CNC obráběcích center. Popisuje náležitosti zabývající se danou problematikou. Je zde popsáno členění automatické výměny obrobků. Čtenář je schopen získat ...
 • Kotle na biomasu 

  Maar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu. V první části práce je popsána biomasu jako palivo pro kotle. Ve druhé části je stručně popsán proces spalování a možné konstrukční řešení kotlů. Hlavní náplní této práce ...
 • Návrh systému pro využití nízkopoteciálního tepla 

  Kučera, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkopotenciálního tepla z pohledu energetiky, jeho zdroji a následným využitím. V první řadě se zmiňuje o původu těchto zdrojů a uvádí, kde můžeme takové zdroje najít. Jsou zde ...
 • Současný stav výstavby reaktorů využívající roztavených solí (MSR) 

  Kotrnetzová, Daniela
  Práce se zabývá popisem reaktorů IV. Generace s podrobným zaměřením na reaktor využívající rozpuštěných solí. Jednotlivě je popsána celá šestice těchto reaktorů i jejich současný výzkum. Je rozebrán AHTR reaktor a jeho ...
 • Využití absorpčních systémů v teplárenství 

  Vidlák, David
  Cílem práce je seznámení se základními vlastnostmi absorpčních tepelných čerpadel a jejich rostoucí významností na trhu. V první části práce je provedena rešerše pro objasnění skutečností spojených s čerpadly. Úvodem jsou ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Vacková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení vybraných částí sportovního centra. Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby splňovala hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima těchto ...
 • Zásobník a výměník nástrojů frézovacího multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetena 

  Rapčan, Ján
  Práca sa zoberá automatickou výmenou nástrojov u frézovacieho multifunkčného obrábacieho centra s vodorovnou osou vretena. Je zameraná najmä na systémy, ktoré sa v súčasnosti používajú a na ich základné delenie. Prvá časť ...
 • Zlepšování Braytonova oběhu leteckých plynových turbín 

  Acevedo Silva, Rodrigo Alberto
  Tato Prace je vyzkum o Braytonuv Obeh. Obsahuju ruzne metody, jak zvisit ucinnost obeh. Take vysvetluje jednu z techto metod presneji a popisuje ruzne moznosti, jako je IRA (Mezichladicem Recuperancni Aeroengine), coz je ...