Now showing items 1-13 of 13

 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Posláním této diplomové práce je podat podrobné informace o nabíječce olověných akumulátorů se spínaným zdrojem. Tento zdroj je typu jednočinný propustný měnič s transformátorem. Jmenovité napětí nabíječky činí 6 a 12V. ...
 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nabíječky autobaterií se spínaným zdrojem, jejímž jádrem je jednopulsní propustný měnič. Nabíječka je určena pro akumulátory o jmenovitém napětí 6 a 12V. Nabíjí akumulátory ...
 • Pojiva a maltové směsi na bázi síranu vápenatého 

  Hanáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti síranových pojiv, zejména anhydritové maltoviny. Teoretická část se věnuje obecné teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin. Druhá část obsahuje popis normových ...
 • Studium anhydritových maltovin 

  Břicháčková, Jana
  Předkládaná práce se zabývá výzkumem v oblasti přípravy síranových pojiv na bázi anhydritu. Je koncepčně rozdělena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin, zaměřenou zejména na lité anhydritové podlahy, ...
 • Studium hydratace anhydritových maltovin 

  Duda, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem hydratace anhydritových maltovin. Práce je primárně zaměřena na zkoušení různých budičů hydratace a následné sledování hydratačního procesu pomocí XRD analýzy, a také navazuje ...
 • Studium hydratačního procesu anhydritových maltovin 

  Verner, Filip
  Předkládaná práce se zabývá studiem hydratačního procesu anhydritových maltovin s přídavkem vnějších budičů. Koncepčně je rozdělena na dvě části. První teoretická část obsahuje obecnou teorii síranových pojiv, anhydritových ...
 • Svářečka pro obloukové svařovaní se spínaným zdrojem 

  Vaculík, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. Úkolem je navrhnout jednotlivé ...
 • Tester akumulátorů 

  Pisca, Marek
  Predložená diplomová práca sa zaoberá teóriou Li-ion akumulátorov a ich nabíjaním. V práci bol navrhnutý tester akumulátorov pre automatické nabíjanie a vybíjanie Li-ion akumulátorov. Tento tester je riadený pomocou ...
 • Vliv modifikujících přísad na dosahované vlastnosti anhydritových maltovin 

  Ciencialová, Zuzana
  Tato diplomová práce řeší vliv modifikujících přísad na dosahované vlastnosti anhydritových maltovin. V první části je zpracována teorie týkající se anhydritových pojiv. Druhá část se věnuje litým anhydritovým podlahovým ...
 • Výzkum v oblasti anhydritových pojiv 

  Břicháčková, Jana
  Předkládaná práce se zabývá výzkumem v oblasti síranových pojiv na bázi anhydritu. Koncepčně je rozdělena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin, kde je podrobně popsáno použití anhydritových maltovin ...
 • Výzkum v oblasti přípravy anhydritových maltovin 

  Hanáček, Jan
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá výzkumem a vývojem síranových pojiv na bázi anhydritu se zaměřením na jeho potenciální využití pro průmyslovou výrobu suchých maltových směsí. V rámci práce byl proveden jednak ...
 • Výzkum v oblasti přípravy anhydritových samonivelačních potěrů 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce navazuje na dosavadní výsledky v oblasti výzkumu anhydritové maltoviny a je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin. Dále obsahuje ...
 • Způsoby buzení síranového pojiva na bázi anhydritu 

  Adameková, Paulína
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi budenia síranového spojiva na báze anhydritu. Koncepčne je rozdelená na teoretickú a experimentálnu časť. Teoretická časť je venovaná všeobecnej teórií síranových spojív a ...