Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh statistické přejímky 

    Macho, Vítězslav
    Práce navrhuje podrobný postup statistické přejímky výrobků v seriové výrobě včetně přejímacího plánu a operační charakteristiky.