Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výroby výstupního hrdla turbíny 

    Netopil, Lubomír
    Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu svařování výstupního hrdla parní turbíny, kde se využívá svařování obalovanou elektrodou metoda 111, která se hojně vyskytuje při výrobě energetických zařízení. ...