Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace tvaru výfukových svodů 

    Navrátil, Dušan
    V této práci je vyvinut systém pro multikriteriální optimalizaci tvaru výfukových svodů včetně počátečního návrhu svodů. Prostor řešení je prohledáván na základě evolučních algoritmů. Ohodnocení tvaru výfukových svodů ...