Now showing items 1-1 of 1

  • Pomůcky pro podporu chůze - rešeršní studie 

    Gazda, Ondřej
    Tato práce se zabývá pomůckami pro podporu chůze. Exoskelety a aktivní (robotické) ortézy zaznamenaly od svého počátku velký vývoj a mají širokou škálu využití. V této práci se budu věnovat aktivním ortézám, které jsou ...