Now showing items 1-2 of 2

  • Design pracovního exoskeletonu 

    Kasarová, Dominika
    This diploma thesis deals with the design of an exoskeleton for the upper part of the body, which is primarily focused on overhead work. The first part of the thesis contains a thorough analysis of both existing products ...
  • Pomůcky pro podporu chůze - rešeršní studie 

    Gazda, Ondřej
    Tato práce se zabývá pomůckami pro podporu chůze. Exoskelety a aktivní (robotické) ortézy zaznamenaly od svého počátku velký vývoj a mají širokou škálu využití. V této práci se budu věnovat aktivním ortézám, které jsou ...