Now showing items 1-9 of 9

 • Extrakce a modifikace vlastností číslicových zvukových signálů v dynamické rovině 

  Kramoliš, Ondřej
  Tato práce se zabývá základními metodami měření efektivní a špičkové hodnoty číslicového zvukového signálu, metodami měření úrovně hlasitosti a skutečné špičkové hodnoty dle doporučení ITU-R BS.1770-1 a číslicovými systémy ...
 • Kompresor Universal Audio 1176 

  Pavlik, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou analogového kompresoru Universal Audio 1176 a ověřit funkčnost a princip jednotlivých schématických bloků tohoto kompresoru. Bakalářská práce poukazuje na podrobné ...
 • Kompresory dynamiky zvukových signálů 

  Král, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou analogových kompresorů dynamiky zvukového signálu a prakticky ověřit jedno vybrané schéma zapojení. Zabývá se jednotlivými funkčními bloky kompresoru dynamiky a ...
 • Návrh a realizace filtru ADSR 

  Pokorný, Martin
  Diplomová práce se po prostudování dané problematiky zabývá návrhem filtru ADSR, napětím řízeného zesilovače a protože se jedná o úpravu signálu, je práce doplněna o zapojení, která s danou problematikou souvisí. Funkčnost ...
 • Návrh zkapalňovacího cyklu Helia 

  Bártová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá principem zkapalňování helia. Součástí práce je popis historie zkapalňování, těžba, produkce a využití kapalného helia a také principy zkapalňovacích a ochlazovacích cyklů. V další části práce ...
 • Simple Embedded Stepper Motor Driver For Industrial Usage 

  Byrtusová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Paper describes the possibility to control unipolar stepper motor from PLC using cheap microcontroller ATMEGA328P and 16-Bit I/O expander MCP23017. First is described the driver and explained the principals of I2C serial ...
 • Širokopásmový měřič úrovně bílého šumu 

  Klegová, Hana
  Tato práce se zabývá měřením šumu extraterestických objektů širokopásmovým mikrovlnným přijímačem s mezními frekvencemi 144 - 149 MHz. V práci je navržen širokopásmový měřič úrovně bílého šumu vzhledem k referenční hodnotě ...
 • Technologie pro zkapalňování plynů a jeho využití a distribuce 

  Štěpánek, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi pro zkapalňování plynů a jejich skladování. V první části je shrnut vývoj technologie zkapalňování pomocí expandérů a škrtících ventilů, za kterým následuje současná technologie. ...
 • VST plug-in modul pro řízení dynamiky zvukového signálu 

  Zoň, Robin
  Cílem této bakalářské práce je realizace efektů pro úpravu dynamiky signálu. Práce zahrnuje čtyři základní dynamické efekty – kompresor, expander, limiter a šumovou bránu. První část práce zahrnuje vypracování efektů v ...