Now showing items 1-20 of 23

 • Akumulace energie v tlakovém vzduchu 

  Rešiliáno, Tomáš
  Práce se zabývá principem a problematikou provozu akumulačních elektráren, označovaných zkratkou CAES (Compressed Air Energy Storage). Jsou uvedeny a popsány příklady již existujících i připravovaných elektráren typu CAES ...
 • Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement-Based Composites during Ageing 

  Kucharczyková, Barbara; Topolář, Libor; Daněk, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr (Hindawi Publishing Corporation, 2017-01-15)
  The paper deals with an experimental analysis focusing on the utilization of a specific measurement technique for determining the development of shrinkage and for monitoring structural changes in fine-grained cement-based ...
 • Expanze podniku na východní trhy 

  Kargerová, Hana
  Diplomová práce pojednává o volbě vhodné strategie vstupu společnosti K.L.M. na východní trhy v odvětví strojírenského průmyslu. V teoretické části je vysvětlen význam mezinárodního obchodu a mezinárodního marketingu. ...
 • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

  Hrnčířová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
 • Jednostupňová parní turbina 

  Hrnčířová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednostupňové parní turbíny určené do redukční stanice teplárenského oběhu. Zapojení točivé redukce je voleno, aby byla dostatečně využívána energie páry. Pro zadané parametry byla ...
 • Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh nekonvenčního experimentálního předehřívače spalovacího vzduchu do podoby výkresové dokumentace potřebné pro výrobu a realizaci. Součástí práce je rovněž pevnostní a dilatační ...
 • Krytý městský bazén - betonová konstrukce nádrže 

  Pőthe, Péter
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou konstrukci městského krytého bazénu a zajistit vodonepropustnost konstrukci, tedy zabezpečit chování konstrukci jako betonové nádrži. Statická analýza byla provedena v ...
 • Mechanismus jednoválcového vznětového motoru s prodlouženou expanzí 

  Filipi, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem mechanismu spalovacího motoru, který umožňuje dosáhnout většího expanzního poměru než poměru kompresního. V práci je ověřena hlavní výhoda motoru s tímto mechanismem, kterou je vyšší tepelná ...
 • Návrh a realizace filtru ADSR 

  Pokorný, Martin
  Diplomová práce se po prostudování dané problematiky zabývá návrhem filtru ADSR, napětím řízeného zesilovače a protože se jedná o úpravu signálu, je práce doplněna o zapojení, která s danou problematikou souvisí. Funkčnost ...
 • Návrh expanze na zahraniční trh 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického ...
 • Návrh strategie expanze na zahraniční trh 

  Vítková, Karolína
  Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na zahraniční trh. Tato společnost sídlí v Brně a hlavním předmětem podnikání je prodej dámské módy. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o. 

  Přidal, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o. Zaměřuje se na pozici firmy na trhu náhradních dílů na skútry v ČR a na Slovensku a možností jejího dalšího rozvoje. Cílem práce je plán ...
 • Návrh strategie rozvoje slovenského prodejce výživových doplňků stravy a oblečení na trh v ČR 

  Toroni, Adam
  Predmetom tejto diplomovej práce je strategický rozvoj spoločnosti Infinity Sport, s. r. o., ktorá pôsobí na trhu výživových doplnkov, športového oblečenia a iných športových potrieb. Potrebné údaje na zhodnotenie súčasného ...
 • Nekonvenční koncepce spalovacích motorů 

  Šenkýř, Miroslav
  Práca je zameraná na nekonvenčné koncepcie spaľovacích motorov, teda na spaľovacie motory neobvyklých konštrukcií. Sú to motory, ktoré majú odlišné tvary spaľovacieho priestoru tvary hriadeľov a merných výkonov od konvenčných ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...
 • Podnikatelský záměr expanze technologické společnosti 

  Hodek, Václav
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který analyzuje současnou situaci začínající technologické společnosti s cílem zajistit její stabilizaci a rozpracovat konkrétní řešení pro její expanzi. ...
 • Rehabilitační centrum 

  Duben, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby rehabilitačního centra v Havlíčkově Brodě. Rehabilitační centrum se skládá ze tří dilatačních celků, prostřední hlavní celek je dvoupodlažní a částečně podsklepený s plochou ...
 • Rychlovazný silniční cement 

  Coufal, Daniel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem oxidu hořečnatého vypáleného různými pálícími režimy a jeho možnostmi využití jako potencionální expanzní přísady. Teoretická část se věnuje především objemovým změnám a způsobu ...
 • Strategie vstupu firmy Scootland s.r.o. na slovenský trh 

  Přidal, Hynek
  Diplomová práce analyzuje současný stav firmy Scootland s.r.o. na domácím trhu v České republice s ohledem na stagnující tržby firmy. Jsou představeny základní analytické metody, jež jsou následně aplikovány. Na základě ...
 • Studium objemových změn polymercementových malt 

  Vrablová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování objemových změn polymercementových malt. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které popisují cementové malty obecně se zaměřením na probíhající ...