Now showing items 1-1 of 1

  • Spolupůsobení bezstykové koleje a mostní konstrukce 

    Vendel, Jiří
    Cílem diplomové práce je porovnat různé analýzy spolupůsobení bezstykové koleje a mostu, uvedené v domácí a zahraniční literatuře a dále porovnat ustanovení předpisu S3 Železniční svršek a ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód ...