Now showing items 1-15 of 15

 • Akumulace energie v tlakovém vzduchu 

  Rešiliáno, Tomáš
  Práce se zabývá principem a problematikou provozu akumulačních elektráren, označovaných zkratkou CAES (Compressed Air Energy Storage). Jsou uvedeny a popsány příklady již existujících i připravovaných elektráren typu CAES ...
 • Expanze podniku na východní trhy 

  Kargerová, Hana
  Diplomová práce pojednává o volbě vhodné strategie vstupu společnosti K.L.M. na východní trhy v odvětví strojírenského průmyslu. V teoretické části je vysvětlen význam mezinárodního obchodu a mezinárodního marketingu. ...
 • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

  Hrnčířová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
 • Jednostupňová parní turbina 

  Hrnčířová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednostupňové parní turbíny určené do redukční stanice teplárenského oběhu. Zapojení točivé redukce je voleno, aby byla dostatečně využívána energie páry. Pro zadané parametry byla ...
 • Konverze vzorkovacího kmitočtu 

  Hylmar, Petr
  Tato práce se věnuje popisu problematiky konverze vzorkovacího kmitočtu s celočíselným a libovolným faktorem interpolace a decimace. Jsou zde popsány metody konverze vzrokovacího kmitočtu v časové oblasti, vyžívající FIR ...
 • Mechanismus jednoválcového vznětového motoru s prodlouženou expanzí 

  Filipi, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem mechanismu spalovacího motoru, který umožňuje dosáhnout většího expanzního poměru než poměru kompresního. V práci je ověřena hlavní výhoda motoru s tímto mechanismem, kterou je vyšší tepelná ...
 • Návrh expanze na zahraniční trh 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického ...
 • Návrh strategie expanze na zahraniční trh 

  Vítková, Karolína
  Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na zahraniční trh. Tato společnost sídlí v Brně a hlavním předmětem podnikání je prodej dámské módy. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o. 

  Přidal, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním strategie rozvoje firmy Scootland s.r.o. Zaměřuje se na pozici firmy na trhu náhradních dílů na skútry v ČR a na Slovensku a možností jejího dalšího rozvoje. Cílem práce je plán ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...
 • Podnikatelský záměr expanze technologické společnosti 

  Hodek, Václav
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který analyzuje současnou situaci začínající technologické společnosti s cílem zajistit její stabilizaci a rozpracovat konkrétní řešení pro její expanzi. ...
 • Strategie vstupu firmy Scootland s.r.o. na slovenský trh 

  Přidal, Hynek
  Diplomová práce analyzuje současný stav firmy Scootland s.r.o. na domácím trhu v České republice s ohledem na stagnující tržby firmy. Jsou představeny základní analytické metody, jež jsou následně aplikovány. Na základě ...
 • Studium objemových změn polymercementových malt 

  Vrablová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování objemových změn polymercementových malt. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které popisují cementové malty obecně se zaměřením na probíhající ...
 • Studium vzájemné závislosti objemových změn a napjatosti litých podlahových materiálů 

  Mikeš, Vít
  Diplomová práce se zabývá porovnáváním objemových a napjatostních změn u různých receptur litých podlahových samonivelačních potěrů po dobu jejich zrání. Tyto změny byly měřeny několika metodami. Dále zde byly porovnávány ...
 • Vývoj kotevního expanzního materiálu na silikátové bázi s tepelnou odolností 

  Müller, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum a vývoj expanzní kotevní hmoty na silikátové bázi s vysokou teplotní odolností. Zkušenosti z praxe ukazují, že právě kritickou vlastností jsou objemové změny kotevních hmot ...