Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza datových zdrojů třetích stran v prostředí Internetu 

    Paulech, Michal
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre prácu s dátovými zdrojmi tretích strán, hlavne API rozraní služieb Facebook a Twitter a Expedia. Systém sleduje profily na sociálnych sieťach, ich údaje a pridávaný ...