Now showing items 1-20 of 32

 • Daňové příjmy a výdaje obce 

  Nádeníček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtových příjmů a výdajů obce. Návrh snížení výdajů vychází z předpokladu, že ve veřejném sektoru se dají vždy finanční prostředky ušetřit, a je založen na vhodnějším výběru ...
 • Financování projektu obce 

  Sedláková, Eliška
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Hospodaření s majetkem obce 

  Marek, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá hospodárením z majetkom obce Stará Turá v rokoch 2013 - 2018. Teoretická časť práce vymedzuje územnú samosprávu Slovenskej republiky, ďalej hospodárenia obce, rozpočtové pravidlá a príjmy a ...
 • Hospodaření územních samosprávných celků 

  Beránková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Rebešovice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České repulice, především územně samosprávným celkům, dále pak rozpočtové soustavě ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Micek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011 – 2015. Teoretická část práce vymezuje postavení krajů v České republice, rozpočtovou soustavu, rozpočtovou skladbu, rozpočet kraje a ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Suchomelová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Karasová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010 – 2016. Teoretická část diplomové práce vymezuje veřejnou správu, kraj, majetek kraje, rozpočet kraje a zadluženost kraje. Praktická část diplomové ...
 • Management zadluženosti vybraného města 

  Kunášková, Irena
  Diplomová práce se zabývá analýzou zadluženosti a hospodaření města Havlíčkův Brod v letech 2010 – 2016. V teoretické části je vymezena územní samospráva v České republice, hospodaření, zadluženost, příjmy a výdaje města. ...
 • Management zadluženosti vybraného města 

  Maňáková, Petra
  Předložená diplomová práce Management zadluženosti vybraného města se věnuje zhodnocení hospodaření a zadluženosti statutárního města Zlín ve sledovaných letech 2012 - 2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům ...
 • Návrh financování bydlení s ohledem na rodinný rozpočet 

  Holásková, Petra
  Diplomová práce se zabývá kritickou analýzou peněžních výdajů ovlivňujících rodinný rozpočet při financování bydlení. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů, které jsou nutné k dalšímu pochopení problematiky. ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Štoky 

  Mužatková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na rozpočtové hospodaření obce Štoky v letech 2007-2011. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. Druhá část se zabývá ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Želetava 

  Vrbková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení hospodaření obce Želetava v letech 2006 – 2010. První část obsahuje teoretické poznatky o obcích v České republice, druhá část popisuje obec Želetava, podrobnou analýzu příjmů a ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-Kohoutovice 

  Menšík, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření městské části Brno-Kohoutovice. První část je zaměřena na teoretické poznatky o rozpočtové soustavě, členěním státu, ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-střed 

  Valenta, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením městské části Brno-střed. První část je zaměřena teoretickým fungování samosprávy, popis městské části, financováním od státu do rozpočtu obce. Druhá část je analytická a vyhodnocuje ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Blahová, Markéta
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci obce Ratíškovice v letech 2005 – 2008. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, druhá část obsahuje údaje o obci a obecním úřadě Ratíškovice, třetí část analyzuje a ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Vítková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Ludkovice v letech 2006 až 2009. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zabývá základní charakteristikou obce Ludkovice. Ve třetí části ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Zugar, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení hospodaření obce Dolní Bojanovice v letech 2010 – 2013. První část obsahuje teoretické poznatky o obcích v České republice, druhá část popisuje obec Dolní Bojanovice, podrobnou ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Kavková, Renáta
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Kozlovice v letech 2010 až 2013. Zabývá se podrobnou analýzou rozpočtu obce Kozlovice a celkovým zhodnocením hospodaření. Cílem je navrhnout změny, vedoucí ke ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Bačíková, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Tvarožná Lhota. Na základě analýzy příjmů a výdajů za několik rozpočtových období a dále na základě zjištění vývoje těchto příjmů a výdajů se pokusím podat návrhy, které by mohly ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Hovorany 

  Damborská, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá rozpočtovým hospodařením obce Hovorany v letech 2009 – 2015. Teoretická část práce vymezuje územní samosprávu v České republice, dále hospodaření obce, rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje. ...