Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza opotřebení řezných nástrojů při soustružení konstrukční oceli 

  Kudela, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení konstrukční oceli 42CrMo4. Teoretická část práce obsahuje porovnání technologií soustružení a frézování, způsoby výroby kuličkových ...
 • Metody vizualizace proudění 

  Ďurdina, Lukáš
  ĎURDINA, L. Metody vizualizace proudění. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 45 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. František Lízal. Práca pojednáva o metódach vizualizácie prúdenia tekutín ...
 • Moderní metody vizualizace proudění 

  Pištěcká, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je pojednání o metodách vizualizace proudění využívaných v aerodynamických tunelech a případně při letových zkouškách. V první části práce jsou popsány jednotlivé metody s ohledem na jejich ...
 • Problematika obrábění titanových slitin 

  Drábek, Tomáš
  Teoretická část práce obsahuje stručný přehled některých experimentálních metod používaných v technologiích obrábění. Experimentální část nejprve zpracovává analýzu dvou titanových slitin. Následuje popis testování, ...
 • Příprava výukové úlohy na experimentálním zařízení pro měření účinnosti ozubených převodů 

  Runštuk, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na realizaci edukační úlohy na experimentální stanici pro měření účinnosti ozubených převodů. Navrhovaná laboratorní úloha „Experimentální měření účinnosti ozubených převodů“ má za úkol studenty ...