Now showing items 1-20 of 46

 • 50 let soudního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  V rámci 50. výročí oboru soudní inženýrství a 45 let Ústavu soudního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně je v příspěvku krátce shrnuta jeho historie.
 • Aktuální nález Ústavního soudu k odměnám znalců 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Na stránkách Ústavního soudu byl zveřejněn nález k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Poněvadž se jedná o ...
 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • ANALÝZA A FORMULACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

  Krejza, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá rozhodováním znalce při oceňování nemovitostí. Vzhledem ke složitosti procesu a problematice oceňování lze předpokládat, že i rozhodování bude složitý proces. Je zřejmé, že rozhodování znalce má ...
 • Analýza požadavků oceňovacích standardů IVS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku 

  Hlásková, Michaela
  Motivací pro zpracování této diplomové práce je stále rostoucí potřeba oceňovat majetek tak, aby bylo zpracování ocenění v souladu jak s platnou legislativou České republiky, tak i s požadavky uznávaných mezinárodních ...
 • Analýza rizik znalecké činnosti v České republice 

  Složilová, Lenka
  Diplomová práce je orientována na zmapování rizik ve znalecké činnosti a jejich další zkoumání. Za účelem získání dalších informací bude za podpůrnou součást diplomové práce zvoleno dotazníkové šetření, při kterém budou ...
 • Analýza vplyvu aktívnych bezpečnostných prvkov vozidiel na ochranu chodcov pri posudzovaní dopravných nehôd 

  Vertaľ, Peter; Vémola, Aleš; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Zvýšiť pravdepodobnosť zabráneniu dopravnej nehody inštaláciou autonómnych systémov do vozidla je dnešným trendom v oblasti aktívnej bezpečnosti vozidiel so zameraním na bezpečnosť chodcov. Cieľom výrobcov je zabezpečiť ...
 • Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující 

  Semmler, Petr; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Článek je odborně zaměřen na problematiku přepravy cestujících ve vozidlech veřejné hromadné dopravy – trolejbusu. Konkrétně popisuje metodiku použitou pro zjištění hodnot zpomalení trolejbusu (obr. 1, 2, tab. 1, 2), a s ...
 • Aspekty ovlivňující cenu rybníka 

  Smolík, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá oceňováním rybníků a jejich ovlivňujícími aspekty, které mohou hrát roli při oceňování rybníků. V první části diplomové práce se autor zabývá základními pojmy a problematikou, které jsou potřebné ...
 • Co znalcům přináší nový zákon 

  Bradáč, Albert; Vémola, Aleš; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Co znalcům přináší nový zákon
 • Česká znalecká činnost nevzkvétá 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The article discusses the current state of expert activities in the Czech Republic. The author tries through article to highlight some systemic deficiencies and, in most cases, trying to find possible ways of solution.
 • Diskuzní fórum k problematice tržního oceňování v ČR 

  Komosná, Milada (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Diskuzní fórum k problematice tržního oceňování v ČR
 • Fyziologické hranice vnímání a rozpoznání rychlosti 

  Sedlák, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Článek pojednává o problematice rozpoznaní rychlosti přijíždějícího vozidla ke křižovatce z pohledu odbočujícího řidiče. V textu je vymezen základní fyziologický problém rozlišení změny polohy objektu v závislosti na ...
 • K použité míře kapitalizace při výnosovém oceňování nemovitých věcí 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek autora, zabývající se stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, vysvětlením vstupních veličin a metod ocenění, včetně obecného postupu při ocenění výnosovém. V nyní ...
 • K současnému stavu znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  V příspěvku je citována korespondence s předsedou vlády České republiky, ministry vnitra, financí a spravedlnosti. Problematika se týká řízení a odměňování znalecké činnosti.
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část II: Problém hodnoty stavby 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora k problematice ocenění práva stavby, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty ...
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část III 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, ...
 • Kritická analýza porovnání jednotlivých metod oceňování nemovitostí 

  Konečný, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je srovnání jednotlivých metod oceňování. Práce se zabývá především otázkami oceňování nemovitostí a znalecké legislativy. V první části jsou zpracovaná teoretická východiska potřebná analýze ...
 • Metodika oceňování součástí a příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou 

  Vidovičová, Ivana
  Disertační práce se zabývá problémy při oceňování součástí a příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou. I přes existenci definice součásti a příslušenství nemovité věci v občanském ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExfoS Brno 2016 

  Bradáč, Albert; Adamec, Vladimír; Šmahel, Milan (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Ve dnech 29. – 30. ledna 2016 se v nových prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, konal již 25. ročník mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2016). Konference byla pořádána za podpory ÚSI ...