Now showing items 1-1 of 1

  • Použití optických vláken v prostředí s nebezpečím výbuchu 

    Mafka, Martin
    Hlavním cílem této semestrální práce bylo ukázat problematiku použití optických sítí ve výbušném prostředí. Práce je rozdělena do několika základních tématických oblastí, v kterých si popíšeme dělení prostředí podle hrozby ...