Now showing items 1-4 of 4

 • Vlastnosti cementových betonů při působení vysokých teplot 

  Fiala, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem chování cementových betonů při působení vysokých teplot se zaměřením na chování vlivu kameniva a typu cementu. V teoretické části byly popsány procesy probíhající ve struktuře betonu při ...
 • Vliv vysokých teplot na vlastnosti betonu 

  Klobása, Jan
  Cílem této bakalářské práce je studium problematiky chování betonu při zatížení vysokými teplotami. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o změnách, které probíhají v betonu, který je vystaven vysokému teplotnímu ...
 • Vývoj správkové malty s odolností proti vysokým teplotám 

  Šottl, Jiří
  V současnosti přibývá železobetonových a betonových konstrukcí, které vyžadují opravu v podobě sanačního zásahu. Práce se zabývá vývojem správkových malt s odolností proti vysokým teplotám, které by umožnily reprofilaci ...
 • VÝZKUM A VÝVOJ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S VYŠŠÍ REZISTENCÍ VŮČI PŮSOBENÍ VYŠŠÍCH TEPLOT 

  Válek, Jaroslav
  Co se týče požárního hlediska, má beton řadu výhodných vlastností. Je nehořlavý a má nízkou tepelnou vodivost. Avšak betonové konstrukce, které nejsou navrhovány s odolností proti požáru, vykazují po ohřevu výrazné poškození. ...