Now showing items 1-2 of 2

  • Optimal adjustment od FE model of concrete slab exposed to impact loading 

    Jindra, Daniel; Hradil, Petr; Kala, Jiří (EDP Sciences, 2020-04-16)
    Numerical approach using FEM has been used to describe the behaviour of concrete slab exposed to impact loading. 3D parametrical numerical model has been created, and the influence of various parameters values on model ...
  • Speciální povrchové úpravy architektonických betonů 

    Gajdoš, Jan
    Cílem této práce je popsat moderní metody finálních úprav architektonických betonů s rozdělením na povrchy vytvořené v čerstvém a zatvrdlém stavu. V práci jsou popsány různé vlivy a jejich dopady na výsledný povrch jako ...