Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická expoziční jednotka pro výrobu DPS 

    Blahút, Jozef
    Táto diplomová práca za zaoberá problematikou rýchlej a kvalitnej prototypovej výroby dosiek plošných spojov pre potreby mechatronického laboratória. V rámci práce bol navrhnutý a vytvorený prototyp zariadenia spolu s ...
  • Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED 

    Chmelík, Jiří
    Cílem této práce je návrh a realizace expoziční jednotky pro negativní fotorezist s využitím LED diod vyzařujících v UV spektru. Ke správnému návrhu této jednotky je nezbytné porozumět fyzikálním zákonům zabývajících se ...