Now showing items 1-1 of 1

  • Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED 

    Chmelík, Jiří
    Cílem této práce je návrh a realizace expoziční jednotky pro negativní fotorezist s využitím LED diod vyzařujících v UV spektru. Ke správnému návrhu této jednotky je nezbytné porozumět fyzikálním zákonům zabývajících se ...