Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cherynová, Nikol
  Diplomová práce je zaměřena na finanční a obchodní výkonnost společnosti s využitím benchmarkingu. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami, které jsou vhodné pro hodnocení výkonnosti vybrané společnosti. ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Valenta, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem bankovní společnosti a jejím hlavním cílem je návrh nového komunikačního mixu, vycházejícího z provedených analýz. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, ze ...
 • Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy ...
 • Podnikatelský plán - vzdělávací agentura 

  Fejtová, Alena
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení vzdělávací agentury a jejím hlavním cílem je zhodnocení, zda podnikatelský plán zrealizovat, či nikoliv. V první části práce jsou zpracována teoretická ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Škvareková, Petra
  Diplomová práce, na téma Podnikatelský záměr rozvoje firmy, byla zpracována pro společnost Včelpo spol. s r.o. První část se zabývá představením vybrané společnosti a teoretickými východisky práce. V další části práce jsou ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společností TOS KUŘIM-OS, a.s. a ČKD BLANSKO-OS, a.s. 

  Havlík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniků TOS KUŘIM a ČKD BLANSKO. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu obchodní činnosti, vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem ...