Now showing items 1-2 of 2

  • Ekotoxicita vybraných hasebních prostředků 

    Konečná, Markéta
    Dynamický rozvoj průmyslu a neustálá výroba nových látek, ovlivňujících životní prostředí, je v současné době jednou z priorit zájmu lidské populace. Tato diplomová práce je zaměřena na ekotoxikologické hodnocení vybraných ...
  • Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí 

    Jabandžievová, Barbora
    Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů nejčastěji používaných hasebních prostředků v Jihomoravském kraji na vybrané akvatické a terestrické organismy. Testovanými hasebními prostředky jsou pěnidla Sthamex ...