Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace a izolace PHA produkujících bakterií 

    Pernicová, Iva
    Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou mikrobiální zásobní polyestery, které mohou představovat obnovitelnou a ekologicky šetrnou alternativu k petrochemickým plastům. Jejich výroba a využití jsou do velké míry znevýhodněny vysokou ...
  • Studium metabolismu bakteriálních buněk a vlivu stresu na biosyntézu PHA 

    Kučera, Dan
    Předložená dizertační práce se zabývá studiem biosyntézy polyhydroxyalkanoátů, jakožto mikrobiálního produktu s potenciálem nahradit současné konvenční plasty vyráběné z ropy. Dizertační práce je vypracovaná ve formě ...