Now showing items 1-2 of 2

  • Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu 

    Voháňka, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí vztahů. Vysvětluje základní znalosti nutné pro vývoj extrakčních systémů. Dále popisuje návrh, implementaci a srovnání tří vlastních systémů, které jsou řešeny jinými způsoby. Jsou ...
  • Klasifikace vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu 

    Ondřej, Karel
    Tato diplomová práce se zabývá extrakcí vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu. V teoretické části práce je rozebrána problematika reprezentace přirozeného jazyka pro strojové zpracování. Následně jsou definovány dvě ...