Now showing items 1-1 of 1

  • Plazmonické biosenzory založené na zvýšené optické transmisi 

    Dršata, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá rigorózními simulacemi plazmonických biosenzorů založených na jevu zvýšené optické transmise. První část je věnována popisu fyzikálních jevů a poznatků, které tvoří základ pro studium vlastností ...