Now showing items 1-12 of 12

 • Band-Limited Signal Extrapolation Using Least Squares Approximation By Prolate Spheroidalwave Functions 

  Mihálik, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper is concerned with the band-limited signal extrapolation using a truncated series of Prolate spheroidal wave functions. Our aim is to investigate the extent to which it is possible to extrapolate signal from its ...
 • Extrapolation of Incomplete Image Data with Discrete Orthogonal Transforms 

  Karlubikova, T.; Polec, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-12)
  In image processing and transmission, interpolation and extrapolation are of great importance whenever missing pixels have to be filled in, and many methods have been proposed to solve this problem. In this paper we present ...
 • Komprese dat 

  Krejčí, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o ztrátových a bezeztrátových způsobech komprese dat a jejich použití v měřicí technice. V první části diplomové práce je uveden teoretický rozbor seznamující čtenáře se základní terminologií, ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • A Novel Technique of Error Concealment Method Selection in Texture Images Using ALBP Classifier 

  Tothova, Z.; Polec, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  There are many error concealment techniques for image processing. In the paper, the focus is on restoration of image with missing blocks or macroblocks. Different methods can be optimal for different kinds of images. In ...
 • Pokročilé metody interpolace zvukových signálů 

  Pospíšil, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem predikční metody interpolace signálu a modelováním signálu pomocí sinusoidálního modelu. Na základě této teorie je ve výpočetním prostředí MATLAB realizován algoritmus ...
 • Predikce deště pomocí meteorologického radaru 

  Gerych, Petr
  Práce se zabývá krátkodobou predikcí deště. Jako vstupní data jsou využívány statické snímky z meteorologických radarů. Je zde popsán princip práce těchto radarů. Možné metody pro detekci objektu, registraci objektu, ...
 • Reliable and Efficient Procedure for Steady-State Analysis of Nonautonomous and Autonomous Systems 

  Dobes, J.; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The majority of contemporary design tools do not still contain steady-state algorithms, especially for the autonomous systems. This is mainly caused by insufficient accuracy of the algorithm for numerical integration, but ...
 • Restaurace poškozených zvukových signálů s využitím autoregresních modelů 

  Soboňa, Matúš
  Bakalárska práca sa týka problematiky rekonštrukcie zvukových signálov s využitím autoregresných modelov, ktoré boli poškodené výpadkom vzoriek. Samotná rekonštrukcia je riešená pomocou algoritmov W. Ettera a A. Janssena. ...
 • Signály s omezeným spektrem, jejich vlastnosti a možnosti jejich extrapolace 

  Mihálik, Ondrej
  Práca je zameraná na spektrálne obmedzenú extrapoláciu signálov pomocou konečného radu špeciálnych funkcií – anglicky nazývaných prolate spheroidal wave functions. Naším cieľom je zistiť, do akej miery je možné extrapolovať ...
 • Určení optimální velikosti bloků pro řídkou reprezentaci obrazu 

  Šuránek, David
  Úvod této diplomové práce je věnován přiblížení základních pojmů a algoritmů z oblasti zpracování obrazu pomocí řídkých reprezentací. Dále je zmíněn model neuronové sítě zvaný Omezený Boltzmannův stroj, který je v praktické ...