Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika polovodičových materiálů metodou EBIC 

    Davidová, Lenka
    Diplomová práce je zaměřena na diagnostiku polovodičových materiálů metodou EBIC (měření proudů indukovaných svazkem), stanovování doby života minoritních nosičů, resp. jejich difuzní délky. V teoretické části práce je ...