Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba hutních polotovarů 

    Janáček, Adam
    Práca sa zaoberá výrobou hutných polotovarov, a to hlavne metódami tvárnenia a zvárania a popisuje princípy jednotlivých metód a ich obmedzenia. Výroba tvárnením sa dá rozdeliť na valcovanie, ťahanie a pretlačovanie. ...