Now showing items 1-1 of 1

  • Dielektrické metapovrchy jako moderní optické prvky 

    Rovenská, Katarína
    Vďaka ich vysokej verzatilite a nízkej priestorovej náročnosti sú metapovrchy sľubným nasledovníkom tradičných optických komponentov. Táto práca sa upriamuje na metapovrchy, ktoré môžu nahradiť polvlnné doštičky a difraktívne ...