Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza binárních slitin v systému Fe-Cr-Ti 

  Lauš, Lukáš
  Tato práce řeší přípravu slitin Ti-Fe, Fe-Cr a Ti-Cr o vysokém podílu intermediálních fází. Teoretická část práce obsahuje základní poznatky o fázových rovnovážných diagramech. Zabývá se také fázemi vznikajícími v kovových ...
 • Analýza ternárního materiálu na bázi Cu-Sn-Sb 

  Kučera, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá nahrazením stříbrného materiálu, v současnosti používaného k experimentální extruzi v polotekutém stavu. Navržený materiál je ze systému Cu-Sb-Sn. Teoretická část práce se zaobírá pájením a ...
 • Hydrogely aminodextran-tenzid - fázový diagram 

  Daňková, Kristýna
  Tato bakalářská práce pojednává o studiu hydrogelových systémů založených na bázi fyzikálních interakcí opačně nabitých částic, konkrétně kladného polyelektrolytu se záporně nabitým tenzidem. Podle vizuálního vyhodnocení ...
 • Hydrogely hylauronan-tenzid - fázový diagram 

  Gruberová, Eliška
  Tato práce se zabývá prozkoumáním fázové separace v systému hyaluronan-kationtový tenzid v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl vedoucí ke vzniku gelu. K tvorbě gelu byly použity nejčastěji využívané koncentrace ...
 • Možnosti pájení SMD součástek pomocí zařízení Fritsch 

  Juračka, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na technologii pájení v mikroelektronice. Popisuje podrobněji základní způsoby pájení a oprav v elektronice. Práce uvádí principy technologických zařízení pro hromadné pájení a užívaná opravárenská ...
 • Termická a mikrostrukturní analýza slitiny bezolovnaté pájky 

  Klepárníková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá systémem Ag-Sn-Sb, konstrukcí pseudobinárního diagramu 90Ag10Sb - 90Sn10Sb a konstrukcí ternárního diagramu při teplotě 20 C. Teoretická část práce se zabývá pájením, fázovými diagramy a metodikou ...