Now showing items 1-2 of 2

  • Centrum polymerních systémů ve Zlíně - stavebně technologická příprava výstavby 

    Foltánek, Jan
    Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavby Centra polymerních systémů ve Zlíně. Práce se zaměřuje na vypracování dokumentace z hlediska návrhu zdrojů věcných, finančních a časových. Detailně se pak ...
  • Len len 

    Sádecká, Lucia
    Len len je o procese. Koreniacom v environmentálnych otázkach a odrážajúci procesuálnosť vzniku umeleckého diela. Procese od výroby k produktu, od tradície k súčasnosti, od spomienky k skúsenosti, od rýchleho k pomalému, ...