Now showing items 1-1 of 1

  • Sběr energie pomocí MEMS 

    Klempa, Jaroslav
    Tato práce se věnuje metodám sběru volné energie z prostředí kolem nás. V první části jsou popsány základní principy přeměny volné energie na energii elektrickou. Navazující část pojednává o piezoelektřině a piezoelektrických ...