Now showing items 1-20 of 41

 • 3D rekonstrukce obličeje z 2D snímku 

  Karhánek, Martin
  Tato práce se zabývá možnými přístupy k 3D rekonstrukci obličeje z 2D snímku. Jsou zde popsány způsoby analýzy vstupního snímku, jako lokalizace obličeje a obličejových rysů, ze kterých rekonstrukce vychází. Dále je čtenář ...
 • Accelerating Face Anti-Spoofing Algorithms 

  Beňuš, Ondřej
  Tato práce se specializuje na akceleraci algoritmu z oblasti obličejově zaměřených anti-spoofing algoritmů s využitím grafického hardware jakožto platformy pro paralelní zpracování dat. Jako framework je použita technologie ...
 • Biometrická brána využívající kamer pro identifikaci osob 

  Jelen, Vilém
  Biometrické brány se používají pro rychlou a přesnou identifikaci osob. Z~biometrických charakteristik jsou běžně používány duhovka, obličej a otisky prstů. Jejich kombinací lze dosáhnout lepších výsledků identifikace. ...
 • Biometrické rozpoznávání 2D obličeje z kamerového systému umístěného na kvadrokoptéře 

  Mikundová, Lea
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáním obličeje z kamerového systému umístěného na kvadrokoptéře. Teoretická část je rešerší současně nejpoužívanějších metod pro detekci a rozpoznání obličeje a jejich porovnání. Dále ...
 • Comparing Classifier's Performance Based on Confidence Interval of the ROC 

  Malach, T.; Pomenkova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  This paper proposes a new methodology for comparing} two performance methods based on confidence interval for the ROC curve. The methods performed and compared are two algorithms for face recognition. The novelty of the ...
 • Detekce a rozpoznávání obličeje 

  Ponzer, Martin
  Tato práce popisuje základní metody detekce a rozpoznávání obličeje jak z obrázku, tak z videosekvence. Všechny metody jsou určeny pro barevné snímky a jsou založeny na detekci kůže na základě její barevné informace. Pro ...
 • Face Parametrization From Video Using Face Recognition Methods 

  Lieskovský, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In the frame of this article, a program has been created that can extract persons face features from the video of an speaking person into a structured time series form suitable for further processing. Such a program utilizes ...
 • Face Recognition Methods Based on Feedforward Neural Networks, Principal Component Analysis and Self-Organizing Map 

  Oravec, M.; Pavlovicova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In this contribution, human face as biometric is considered. Original method of feature extraction from image data is introduced using MLP (multilayer perceptron) and PCA (principal component analysis). This method is used ...
 • Generovaní databáze pro specifické případy identifikace osob 

  Kolmačka, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje současné problematice identifikace osob a hlubokého učení. Dále se práce zabývá především získáním kvalitních a různorodých dat, které jsou využívány k trénování hlubokého učení s konvolučními ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Mihalčin, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zameriava na rozpoznanie tvári z videa, konkrétne na spôsob agregácie príznakových vektorov, do jedného diskriminatívneho vektora, tiež nazývaného šablóna. Skúma problém extrémne natočených tvárí, ...
 • Human Presence Detection and Applications in Smart Home Environments 

  Dostál, Pavel
  Práce se zabývá studiem detekce a rozpoznávání člověka a následnou implementací v prostředí softwaru Home Manager, což je projekt simulující chytrý dům s intelligentními zařízeními. Rozšíření o funkcionalitu rozpoznání ...
 • Identifikace obličeje na platformě Android 

  Karhánek, Martin
  Tato práce popisuje možnosti využití identifikace osob podle obličeje na mobilních zařízeních s platformou Android. Čtenáři je přiblížena struktura tohoto systému a způsob vytváření aplikací pro něj. Jsou zde uvedeny některé ...
 • Identifikace osob podle obličeje 

  Ťapuška, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoznávání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání ...
 • Identifikace osob ve videozáznamu z kvadrokoptéry 

  Mojžiš, Tomáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná rozpoznávať ľudí podľa tváre na základe vytvorenej databázy zo záznamov z drona. Databáza pozostáva z fotografií osôb, ktoré sa majú na videu identifikovať. ...
 • Klasifikační algoritmy pro systémy identifikace osob podle obličeje 

  Hegr, Vojtěch
  Práce se zabývá rešerší klasifikačních algoritmů pro identifikaci osob podle obličeje. Cílem práce je implementace algoritmů do existujícího systému pro rozpoznávání obličejů a vyhodnocení vlivu jednotlivých klasifikátorů. ...
 • Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů 

  Soukup, Jiří
  Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické ...
 • Metody extrakce charakteristických rysů obličeje 

  Adamček, Ľubomír
  Tvár je dlhodobo jedna z najatraktívnejších dostupných biometrií človeka pre jej ľahké a pohodlné nasnímanie. Využitie je široké - od bezpečnosti, cez monitorovanie až po zábavný priemysel. Táto práca predstavuje doménu ...
 • Mobilní aplikace pro automatickou detekci a rozpoznávaní tváří 

  Stejskalová, Kristina
  Tato bakalářská práce má za úkol implementovat metodu pro detekci a rozpoznávání tváře v programovacím jazyku Java a následné vytvoření Android aplikace pro detekci a rozpoznávání tváře. Teoretická část popisuje přehled ...
 • Multi-Frame Labeled Faces Database: Towards Face Super-Resolution from Realistic Video Sequences 

  Rajnoha, Martin; Mezina, Anzhelika; Burget, Radim (MDPI, 2020-10-16)
  Forensically trained facial reviewers are still considered as one of the most accurate approaches for person identification from video records. The human brain can utilize information, not just from a single image, but ...
 • Nalezení a rozpoznání dominantních rysů obličeje 

  Švábek, Hynek
  Tato práce pojednává o stále více se rozvíjející oblasti biometrických systémů, kterou je rozpoznání obličejů. Dokument se zabývá možnostmi lokalizace tváře na obrazcích a jejich normalizací, která je nutná z důvodu vnějších ...