Now showing items 1-13 of 13

 • Muzeum průmyslového dědictví v areálu bývalé textilní továrny v Prostějově 

  Horáková, Terezie
  Areál bývalého oděvního podniku OP Prostějov je výzvou pro budoucí generace, jak zajímavě zhodnotit dnes již nevyužívané budovy továrny z 50. let minulého století. V návrhu se počítá s novou městskou částí, která poskytne ...
 • Muzeum textilního průmyslu v Brně 

  Lužný, Jiří
  Zadání diplomové práce: Cílem diplomové práce je návrh Muzea textilního průmyslu v objektu bývalé Vlněny, Na přízové ul. V Brně. Textilní průmysl byl motorem rozvoje Brna v období industrializace. Brno je často nazýváno ...
 • Optimalizace technických procesů 

  Pluskal, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací s důrazem na model kolportéra novin a jeho využití. Na úvod je uveden přehled základních pojmů a teorie týkající se pravděpodobnosti, matematické analýzy a optimalizace. Cílem práce ...
 • PERLA Ústí nad Orlicí 

  Tomková, Iva
  Předmětem studie je zpracování urbanisticko – architektonického návrhu strategie konverze a revitalizace území areálu továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. Rozloha předmětného území je cca 3ha, což je plocha 8 krát větší než ...
 • Rekonstrukce továrny 

  Hnízdilová, Aneta Aya
  Diplomová práce řeší přestavbu stávajícího továrního objektu, který je dlouhodobě nevyužívaný – tzv. brownfield, na bydlení a komerční využití. Ve stávajícím prvním nadzemním podlaží budou realizovány po rekonstrukci ...
 • Schindlerova továrna 

  Duga, Libor
  Obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie na jednom místě, místě se silným příběhem více než 1100 zachráněných ...
 • Továrna Tomioka 

  Šnyrch, Marek
  Ke zpracování předložené diplomové práce byly vedoucím práce vybrány ke konkrétnímu řešení dva objekty, které sloužily přádelně jako hlavní sklady kokonů. Jedná se o dva prostorově největší objekty v areálu, vynikají zejména ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Pešková, Jitka
  Předmětem této bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace postindustriálního areálu Modeta v Jihlavě. Dispoziční řešení zohledňuje těsnou blízkost továrny s jihlavskou zoo a potřeb města, ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Záděrová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace bývalé textilní továrny na polyfunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoo a v návaznosti na centrum města. Úkolem studie je najít ...
 • Výroba akvárií Bukovany 

  Lebedev, Ilya
  Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení a dokumentací provádění stavby výroby akvárií. Práce vychází z dříve vypracované studie z předmětu AG033. Obec Bukovany se nachází v okrese Hodonín, ...
 • Výroba akvárií Popovice 

  Suchanek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení a dokumentací provádění stavby výroby akvárií. Práce vychází z dříve vypracované studie z předmětu AG032. Obec Popovice se nachází v okrese Uherského ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Staffová, Eva
  Diplomová práce navrhuje strategii pro obnovu a rozvoj postindustriálního území továrního areálu Zbrojovky Brno. Cílem návrhu je zapojit nepřístupný areál zpět do života města. Zbrojovka není úplně typický brownfield. ...
 • ZOO Park Dvůr Králové - nová zóna 

  Rutrlová, Jana
  Rekonverze areálu bývalé slévárny na výstavní expozici.