Now showing items 1-13 of 13

 • Closed-form Description of Microwave Signal Attenuation in Cellular Systems 

  Baltzis, K. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  The reliable and accurate description of signal attenuation characteristics is important in the simulation and performance analysis of wireless communications systems. Recent works have provided analytical expres- sions ...
 • Financování veřejné stavební zakázky a její dopad na hospodaření obce 

  Kuchařová, Michaela
  Cílem diplomové práce je určit finanční zdroje pro veřejnou zakázku a propojit financování s hospodařením obce. Teoretická část se zabývá veřejnými zakázkami a jejich financováním. Jako financování jsou zde voleny externí ...
 • Hardwarový simulátor únikového kanálu 

  Pirochta, Pavel
  Rádiový únikový kanál je prostředí, ve kterém dochází k různému rušení a úniku signálu vlivem vícecestného šíření. Únikový kanál je modelován pomocí filtru s konečnou impulsní odezvou s časově proměnnou impulsní charakteristikou. ...
 • Indoor Propagation Measurement for WLAN Systems Operating in 2.45 GHz ISM Band 

  Valek, M.; Zvanovec, S.; Pechač, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-12)
  For a planning of indoor Wireless LAN systems working in the ISM band, the signal propagation prediction is needed. In this article, the measurement campaign based on two types of measurements at 2.45 GHz is introduced. ...
 • An Introduction to Free-space Optical Communications 

  Henniger, H.; Wilfert, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  Over the last two decades free-space optical communication (FSO) has become more and more interesting as an adjunct or alternative to radio frequency communication. This article gives an overview of the challenges a system ...
 • Modelování přenosových kanálů pro příjem digitální televize DVB-T/H 

  Kučera, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor, klasifikaci, simulování a hodnocení úniku signálu v oblasti příjmu pozemní digitální televize. Jedná se o jev spojený s vícecestným šířením signálu, vyvolaný odrazy, rozptylem a ...
 • Možnosti financování investičního projektu obce 

  Rejchrtová, Jana
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování investičního projektu obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení fungování obce a uvedení možností financování obcí. Druhá část obsahuje stručné ...
 • Odhad parametrů přenosového kanálu pro systémy CDMA 

  Kadlec, Petr
  Tématem této práce je problém zjišťování parametrů přenosového bezdrátového kanálu pro systémy CDMA (Code Division Multiple Access). Tato volba mnohonásobného přístupu, kdy se jednotliví uživatelé dělí o médium pomocí kódu ...
 • Performance Bounds of DPSK and OOK for Low Elevation Optical LEO Downlinks 

  Henniger, H.; Ludwig, A.; Horwath, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  Optical wireless LEO downlinks are seen as an emerging solution to increase available bandwidth to multigigabits per second. One of the biggest challenges is the impact of the atmosphere on the optical signal. The atmosphere ...
 • Rušení v bezdrátových sítích a jejich modelování (AWGN, Rayleigh, Rice fading channels) 

  Hloušek, Tomáš
  Tato práce popisuje a modeluje rušení v bezdrátových sítích v reálných komunikačních kanálech. Přijatý signál v únikovém kanále je ovlivněn mnoha zkresleními a přídavným šumem. Reálný kanál ovlivňuje signál šumem a úniky. ...
 • Simulace vícecestného šíření vícestavových modulací 

  Polák, Ladislav
  Práce Simulace vícecestného šíření vícestavových modulací je zaměřen na vývoj vhodného algoritmu v prostředí MATLAB, který je schopen na základě zadaných parametrů přenosových kanálů simulovat vliv vícecestného šíření na ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování fotbalového klubu 

  Vašendová, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování sportovního klubu. Jedním ze dvou primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Práce se zabývá podstatou a smyslem sponzoringu, jeho typy a cíli. Neoddělitelnou ...
 • Šíření signálů mobilních komunikačních systémů 

  Julínek, Pavel
  Tato práce popisuje základní princip funkce mobilních komunikačních systémů. Blíže jsou zde popsány systémy GSM, UMTS. Práce se zabývá zejména problematikou ztrát při šíření signálu, které nastávají mezi vysílačem a ...