Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza lomového porušení nástrojových ocelí a studium jeho eliminace 

  Tomešek, Viktor
  Cílem této diplomové práce je popsat příčiny a mechanismy degradačních procesů, které působí na povrch nástrojů vyrobených z nástrojové oceli, a navrhnout a ověřit praktické řešení, jež by vedlo k vyšší odolnosti nástrojů ...
 • Diagnostika a hodnocení mostní konstrukce 

  Wünsche, Dominik
  Diplomová práce se zabývá problematikou mostních objektů, především jejich diagnostikou a hodnocením. Práce je složena ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá základním popisem a rozdělením ...
 • Diagnostika poruch a vad podlah v bytové a občanské výstavbě 

  Vrtal, Roman
  Předmětem předkládané diplomové práce je popis procesu přípravy, realizace a následného ošetřování podlah na bázi síranu vápenatého, včetně problémů, které s danou problematikou souvisí. Práce si klade za cíl podrobně ...
 • Diagnostika spolehlivosti technických zařízení 

  Bábek, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií spolehlivosti a diagnostiky . Obsahuje stručné vysvětlení pojmů, které se vyskytuji v odvětví spolehlivosti technických zařízení. Dále je součástí práce určování spolehlivostnich ukazatelů, ...
 • Druhy únavových zkoušek a způsoby zpracování naměřených dat 

  Lamrich, Richard
  Bakalárska práca je zameraná na vykonávanie únavových skúšok a tvorbu kriviek životnosti. V prvej časti sú za účelom teoretického základu spracované tri štádia únavového procesu. Ďalej sa práca sústredí na rozdelenie metód ...
 • Dynamic Impact Modeling as a Road Transport Crisis Management Support Tool 

  Řehák, David; Radimský, Michal; Hromada, Martin; Dvořák, Zdeněk (MDPI AG, 2019-03-28)
  Crisis management must provide data to allow for real-time decision-making. Accurate data is especially needed to minimize the risk of critical infrastructure failure. Research into the possible impacts of critical ...
 • Elastic Lateral-Torsional Buckling of Simply Supported Hot-Rolled Steel I-Beams with Random Imperfections 

  Kala, Zdeněk (2013-05-16)
  The paper deals with the problem of lateral beam buckling of simply supported hot-rolled I-beams under major axis bending. The bending stability problem is analysed by consideration the minor axis bending and torsion ...
 • Koncepční návrh moderního avionického systému pro letoun kategorie EASA CS-23 

  Vaňousová, Jana
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem moderního avionického systému pro letoun kategorie EASA CS-23. Práce obsahuje rozbor předpisů EASA CS-23 a EU-OPS, rozbor trhu avionických systémů pro tuto kategorii letounů a ...
 • Kritické parametry pro bezdrátové sítě WiFi a WiMAX 

  Grenar, Milan
  Práce bude zaměřena na problematiku kritických parametrů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX. Bude realizována modelace sítě, na níž bude provedeno měření a zkoumány vlivy zatížení sítě na přenosovou kvalitu služeb (QoS) se ...
 • Limit states of structures and global sensitivity analysis based on Cramér-von Mises distance 

  Kala, Zdeněk (NAUN, 2020-07-07)
  This article presents a stochastic computational model for the analysis of the reliability of a drawn steel bar. The whole distribution of the limit state function is studied using global sensitivity analysis based on ...
 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Metodika stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací 

  Špaček, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Tento článek řeší poměrně specifickou oblast soudního inženýrství, kterou je metodika práce soudního znalce při stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací. ...
 • Návrh a realizace systému pro maskování výpadku dispečerského PC zálohováním dat získaných z váhy TAMRON 

  Štulír, Vojtěch
  Ve výrobním provozu jakéhokoliv výrobního závodu je nežádoucí, aby v důsledku výpadku části systému byla zastavena celá výroba. Proto se vyvíjí a používají různé bezpečnostní a zálohovací zařízení, maskující takové výpadky. ...
 • Numerická simulace porušování keramických pěn při mechanickém zatížení 

  Hanák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací porušování keramických pěn s otevřenou strukturou buněk a porozumění podmínek pro vznik porušení při různých způsobech mechanického namáhání. Pro tyto účely bylo využito ...
 • Operativní diagnostika při regeneraci bytového domu 

  Kunc, Vojtěch
  Práce se věnuje hodnocení existující konstrukce s primárním zaměřením na historii budovy, provedených zásahů do její konstrukce, návrhů statických zajištění a návrhu prodloužení životnosti budovy.
 • Podnikatelský záměr 

  Schwarcová, Kristína
  Pre tento projekt som si zvolila nasledujúcu tému : Návrh na založenie spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti krízového manažmentu. Vytvorila som spoločnosť s ručením obmedzeným a nazvala ju Navigátor, s.r.o. V ...
 • Poruchy soukolí 

  Paška, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ozubenými soukolími. V první části je detailně rozebráno rozdělení jednotlivých typů ozubení. Ve druhé části je popsán podrobný přehled možných poruch ozubení, včetně jejich příčin a projevů, ...
 • Problematika posuzování vad a poruch staveb 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Submission of expert reports in litigation concerning the application of discount on previously purchased old real property due to subsequently discovered construction defects and failures led the author to write this ...
 • Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance 

  Müllerová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá procesní FMECA analýzou, aplikovanou na proces zavádění informačního systému v bance. Teoretická část práce je zaměřena na řízení rizik a využití metod FMEA a FMECA. V praktické části je ...
 • Research of Effects of Defects on Stability Failures of Semi-monocoque Stiffeners 

  Katrňák, Tomáš; Juračka, Jaroslav; Jebáček, Ivo (Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2020-01-22)
  This article presents further results of the research of effects of model defects on the local buckling of compressed stiffeners in nonlinear finite element (FE) analyses. The main outcomes are confirmation of trends for ...