Now showing items 1-20 of 23

 • Aquapark Brno 

  Brázdová, Zuzana
  Tématem zadání diplomové práce je Aquapark Brno – v území za Lužánkami. Předmětem je zpracování architektonické studie objektu aquaparku navazujícího na stávající objekt plaveckého bazénu, který byl postaven již v roce ...
 • Averze spotřebitele ke ztrátě 

  Navrátil, Radek
  Obsahem diplomové práce je analýza chování spotřebitele, jeho vztahu k riziku/ztrátě, jak předchází riziku této ztráty, jaké nástroje a metody využívá pro snižování ztráty ve vybraných oblastech spojených se spotřebitelským ...
 • Domov a rodina 

  Kantor, Táňa
  Cílem práce je představení nové koncepce dětského domova, která hledá vztah mezi rodinným prostředím, specifickými potřebami dětí či také nutnými požadavky na architekturu, které jsou důležité při vnímání prostoru, ve ...
 • Empatie 

  Demková, Tereza
  Vybrala jsem si pro svojí praktickou bakalářskou práci téma empatie. Jelikož tato vlastnost může rozkrývat nejen moje rodinné problémy, se kterými se setkávám v dnešní době. Vysoká rozvodovost manželských párů a neochotné ...
 • Family Business in the Czech Republic: Actual Situation 

  Petlina, Anastasia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-09)
  Purpose of the article. The purpose of this paper is to define the actual situation of family business on the market, particularly focused on qualities of family business and its strengths or weaknesses. The object of ...
 • Návod na umění 

  Šindelářová, Alice
  Prací shrnuji myšlenky týkají se lidské kreativity, touhy tvořit a výtvarně se vyjadřovat. Sleduji kreativitu v mé rodině. Osobně jsem se setkala se všemy příslušníky nejbližší rodiny a společně jsme tvořili. Poté jsem ...
 • Návrh na slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Švejdíková, Romana
  Diplomová práce se zabývá problematikou slaďování práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Detailně popisuje nástroje slaďování práce a soukromého života, srovnává teoretické poznatky se skutečností. Práce identifikuje ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Zavadilová, Lada
  Diplomová práce se zabývá problematikou sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců, a obzvláště manažerů, ve vybraném podniku. Teoretická část pojednává o problematice genderu, faktorech ovlivňujících kariéru ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sýkorová, Alexandra
  Koncept obytného súboru v Brne sa snaží nadviazať na charakter mestskej okrajovej časti Komín, v ktorej sa nachádza. Má priam dedinský charakter “dedina v meste“ . jeho poloha blízka prírode, škole, detskému ihrisku, ale ...
 • Optimalizace zdanění rodiny 

  Pokorný, Kryštof
  Bakalářská práce se zaměřuje především na seznámení s platnou legislativou, která se týká možnosti legální optimalizace daňové povinnosti a souvisejících odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění rodiny, respektive ...
 • Piknik 

  Rafaelová, Kateřina
  Cílem mé práce je komunikace s divákem prostřednictvím simplicity v malířském médiu na pozadí rodinných vztahů. Prostřednictvím banalizovaných motivů nechávám diváka pozastavit se nad vlastní hodnotou rodinného sdílení.
 • Průvodce 

  Bartoš, David
  Práce se zabývá lží, účelem lhaní v době post-faktické (post-truth) a rolí lhaní v životě jedince a v životě společnosti. Akce pohybující se na pomezí performance a happeningu prostřednictvím osobního průvodce odhaluje lži ...
 • Rodinný dům s kavárnou 

  Vršková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu rodinného domu s kavárnou. Objekt je rozdělený na dvě části – provozovna a rodinný dům vhodný pro rodinu s dvěma dětmi. Rodinný dům je dvoupodlažní objekt a je zastřešen plochou ...
 • Rodinný dům s kavárnou ve Vyškově 

  Janda, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s kavárnou ve Vyškově. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní dům. Objekt má atypický tvar a je zastřešen sedlovou střechou. V objektu se nachází provozovna a dvě ...
 • Rodinný dům s kavárnou v Březí u Mikulova 

  Hrnčířová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s kavárnou v Březí u Mikulova. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní dům. Objekt má atypický tvar a je zastřešen dvěma pultovými střechami. V objektu se nachází ...
 • Rodinný dvojdům, Brno - Líšeň 

  Žižková, Martina
  Předmětem zadání bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dvojdům, kde každá z částí domu je řešena jako samostatná bytová jednotka. Rodinný dvojdům je umístěn na parcelách č. 5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2 v Brně, městská ...
 • Sborník: Až já budu velká 

  Fiedlerová, Anna
  Praktická část bakalářské práce spočívá v realizaci série maleb, kreseb a fotografií reflektujících téma odchodu z domova a hledání nového. Dále se nad celým autobiografickým příběhem vznáší lidová píseň „Až já budu velká“. ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Nováková, Natalie
  Urbanistický koncept v katastrálním území obce Strachotín vychází z inspirace spirálou. Obec se nachází na břehu Novomlýnských nádrží a nabízí nádherný výhled na Pálavu. Tudíž pro mě nejsilnějším motivem se stala příroda, ...
 • Success of Family Company: Critical Evidence from the United States 

  Petlina, Anastasia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-12)
  Purpose of the article The purpose of the paper is to define the point of family company’s success. The object of research is family business as an economical phenomenon. There is a double subject of this study: firstly, ...
 • Tvorba písma OpenType volně dostupnými softwarovými prostředky 

  Bednár, Peter
  Práca podrobne spracováva súčasnú problematiku typografie a počítačového písma formátu OpenType. Zo začiatku sa venuje historickému vývoju písma, kde kladie dôraz hlavne na vývoj rímskeho písma a latinky a popisuje ich ...