Now showing items 1-18 of 18

 • Faktory ovlivňující výkonnost malých a středních rodinných podniků ve vinařském sektoru 

  Murínová, Anastasia
  Byly provedeny dva empirické výzkumy: kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem kvalitativního výzkumu jako pilotní studie bylo porozumění současné situaci a vytvoření koncepčního rámce rodinného podnikání v odvětví vína v ...
 • Family Business in the Czech Republic: Actual Situation 

  Petlina, Anastasia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-09)
  Purpose of the article. The purpose of this paper is to define the actual situation of family business on the market, particularly focused on qualities of family business and its strengths or weaknesses. The object of ...
 • Family Relationships and its Influence on Family Wine Firms in the Czech Republic 

  Murinova, Anastasia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-09)
  Purpose of the article: There are many a studies by universities and various companies regarding the phenomenon of family business. However, a clear definition of the family business does not exist. Thus, firstly the purpose ...
 • Návrh rozvoje rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy 

  Musilová, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování plánu strategického rozvoje malé rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy. Teoretická východiska práce se zabývají vymezením a předpoklady možného rozvoje a růstu ...
 • Návrh rozvoje rodinné společnosti poskytující služby autobusové dopravy 

  Koščo, Tomáš
  Diplomová práca je zameraná na návrh strategického rozvoja dopravnej firmy DZS. M.K- Trans, s.r.o. pôsobiacej na Slovensku. Teoretická časť vymedzuje základ potrebný pre pochopenie problematiky plánovania rozvoja a rastu ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Návrh strategie rozvoje malé rodinné firmy 

  Marvanová, Iva
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie rozvoje malé rodinné firmy. Na základě analýzy současného stavu firmy a strategické obchodní jednotky - provozování hotelu jsou stanoveny strategie rozvoje firmy, které povedou ...
 • Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje Vinotéky Jaroslav Rek, která sídlí v Prostějově. Práce analyzuje podnik a jeho okolí s účelem zjištění jeho postavení na trhu a určení konkurenční výhody. Obsahuje ...
 • Návrh strategie rozvoje rodinného podniku 

  Obhlídalová, Andrea
  Tato práce se zabývá hodnocením současného stavu společnosti PRUMHOR s.r.o. a vyúsťuje v návrh strategie rozvoje rodinného podniku. První část se věnuje rozboru potenciálu rodinných firem a malých a středních podniků na ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj Krematoria Hustopeče s.r.o 

  Hanák, Mirek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro rozvoj podniku Krematorium Hustopeče s.r.o. Zabývá se analýzou současného stavu firmy a analýzou jejího prostředí. Hlavním cílem práce je návrh na ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj rodinné firmy 

  Zoubková, Eliška
  Diplomová práce analyzuje problémy, související s tvorbou podnikatelských plánů – zahrnujíce metodologií zpracování podnikatelského plánu, požadavky na strukturu a obsah, druhy podnikatelských plánů a jejich možné využití. ...
 • Podnikatelský plán pro transformaci rodinného podniku 

  Paníček, Roman
  Diplomová práce se zabývá transformací rodinného podniku z obchodního centra na taneční klub. Jedná se zde o kompletní analýzu vnitřního i vnějšího prostředí a z ní vyvozené závěry. Práce obsahuje zdroje financování, celkové ...
 • Podnikatelský záměr ve venkovském cestovním ruchu 

  Kohoutová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru ve venkovském cestovním ruchu pro založení rodinného podniku. Tento podnik spojuje poskytování služeb v rámci rodinného venkovského penzionu s vlastní zemědělskou ...
 • Rozvoj agroturistiky v zemědělském podniku 

  Pecinová, Iveta
  Tématem této práce je navržení podnikatelského plánu týkajícího se rozšíření zemědělské činnosti o provozování agroturistiky. V první části práce jsou definovány základní pojmy z oblasti podnikání v zemědělství, drobných ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Mádr, David
  Bakalářská práce na téma „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřená na rozvoj společnosti Mama marketing, s. r. o., hlavně v oblasti internetového prodeje. V práci se budu věnovat veškerým aspektům spojených se založením ...
 • Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu 

  Juříčková, Romana
  Diplomová práce vymezuje podmínky pro rodinné podnikání v České republice, Rakousku a Německu. Charakterizuje pro každou zemi využívané formy podnikání, daňové soustavy, další povinné platby odváděné do státního rozpočtu ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Buchanec, Adam
  Diplomová práca je zameraná na stratégiu rozvoja rodinného podniku Ing. Ján Buchanec Technik, ktorý je obchodnou spoločnosťou. V prvej časti diplomovej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce je uvedená ...
 • Změny v řízení organizace, jako cesta ke zvýšení efektivity podniku 

  Továrek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění problematických oblastí v managementu konkrétní firmy a vytvoření systémů, které tyto nedostatky pomohou odstranit. Výsledek bude směřovat ke zvýšení produktivitu podniku jako celku. ...