Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a návrh marketingové strategie hokejového klubu PSG Zlín 

  Adamík, Karel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem marketingové strategie hokejového klubu. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. Praktická část analyzuje současnou ...
 • Analýza aerodynamického hluku počítačů 

  Zouhar, Lukáš
  Předložená práce se zabývá diskusí na téma snižování hluku počítačů se zaměřením na aerodynamický hluk chladících ventilátorů. Možností snižování hluku počítačů optimalizačními opatřeními u ventilátorů, používáním pryžových ...
 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Chladicí okruh pro formulový motor 

  Bastl, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh chladicího systému motoru vozu formulového typu. Cílem je seznámit se s chladicími systémy vozů Formula Student/SAE a pravidly soutěže. Na základě známého motoru zjistit počáteční ...
 • Design stolního ventilátoru 

  Otruba, Radim
  Předmětem mé bakalářské práce je design stolního ventilátoru. Jejím cílem je analýza problému po stránce vývojové, technické a designové. Pro odlišení od stávajících ventilátorů je kladen důraz na vzhled celého návrhu.
 • Hluk a vibrace u vzduchotechnických zařízení 

  Libřický, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdrojů hluku ve vzduchotechnice a možnostech jejich technického snižování. Text obsahuje stručný výčet zdrojů hluku. Důkladněji popisuje pouze hlavních z nich, kterými jsou ...
 • Hnací trysky dvouproudových motorů 

  Milko, Michal
  Práca opisuje princíp práce hnacích dýz dvojprúdového motora z hľadiska termodynamiky a predstavuje najbežnejšie konštrukčné riešenia, ktoré sú použité na väčšine typov dvojprúdových motorov. Taktiež popisuje výhody a ...
 • Mateřská školka 

  Kuttelwascherová, Kristína
  Diplomová práce je projekt dvoupodlažního objektu Mateřské školky. Objekt bude sloužit pro výuku předškolních dětí. V přízemí se nachází dvě kmenové učebny které jsou každá v jednom křídle budovy. Každá učebna má několik ...
 • Měření teplotních polí v elektrických strojích 

  Dostálek, Martin
  Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření ...
 • Model pro určení směrovosti šíření zvuku 

  Zdvyhal, Marian
  Tato diplomová práce řeší vytvoření výpočtového modelu šíření zvuku pro určení hladiny akustického tlaku v okolí vícebodového zdroje hluku s ohledem na směrové vyzařování jeho jednotlivých prvků (kompresor a ventilátor). ...
 • Model proudění chladicího média v elektrickém stroji 

  Potyš, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech chlazení asynchronních strojů s využitím simulace v programu ANSYS Workbench. Je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou proudění chladícího média ventilátorem a ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Krejčíčková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na současnou marketingovou strategii profesionálního hokejového klubu HC Vítkovice Ridera s cílem navrhnout změny v marketingové strategii, které by mohl klub využívat v nadcházející sezoně. Na ...
 • Návrh pohonu oběžného kola ventilátoru pro dozrávací komoru 

  Dvořáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu radiálního ventilátoru se svislou osou rotace oběžného kola, který je určený pro dozrávací komoru. V úvodní části jsou stručně popsány druhy, části a princip fungování ...
 • Přenosné automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Veis, Samuel
  Tato práce se zabývá návžením a realizací pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin ventilátorů, elektrických strojů a jiných elementů. Práca obsahuje rozsáhlou rešeržní část ohledem vzduchotechnické problematiky. ...
 • Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC 

  Hubálek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou výukového modelu vzduchové levitace a jeho následnou regulací. V teoretické části je uveden popis a princip programovatelného automatu firmy B&R Automation. V další části jsou popsány ...
 • Třírotorový lopatkový stroj pro klimatizační systém 

  Vrána, Jan
  Pro chlazení vzduchu v letadlech se používá lopatkových strojů. Poslední době je kladen velký důraz na zvyšování účinnosti chladicího oběhu, a proto se do oběhu přidávají další lopatkové stroje. Návrh zařízení se třemi ...
 • Úprava multicyklonu za biomasovým kotlem 

  Vafek, Petr
  Diplomová práce se zabývá úpravami multicyklónu, které vedou ke zlepšení jeho odlučivosti tuhých částic. Práce začíná teoretickou části, kde jsou předvedeny vlastnosti a druhy odlučovačů tuhých znečišťujících látek se ...
 • Ventilační výpočty v synchronním stroji 

  Judas, Jan
  Cílem práce bylo seznámení se s prostředím práce Ansys CFX, vytvoření několika modelů ventilátorů a modelu synchronního stroje v Autodesk Inventor, vytvoření modelu proudění chladícího média strojem s vytvořenými ventilátory ...
 • Využití termoelektrického generátoru pro zvýšení účinnosti otopného tělesa 

  Kříž, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem napájení ventilátoru, který zajistí zvýšení účinnosti topného tělesa. Pro využití v oblastech bez elektrické energie napájení zajišťuje termoelektrický generátor. Soustava musí fungovat ...
 • Výhody a nevýhody motoru koncepce "Geared Turbofan" 

  Marko, Libor
  Práca popisuje historický vývoj turbodúchadlových motorov, ktorý súvisí zo zvyšovaním hodnoty obtokového pomeru. Obsahuje základné charakteristiky turbodúchadlových motorov a princíp práce komponentov motora. Súčasťou práce ...