Now showing items 1-9 of 9

 • Přístavba výrobní haly 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro první nadzemní podlaží přístavby výrobní haly. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, funkční a hygienické požadavky. Prostory šaten a ...
 • Systémy chlazení a jejich řízení v kancelářských provozech 

  Kotásek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení kancelářských prostor. Teoretická část práce se zaměřuje na princip fungování běžně používaných chladicích systémů a možnosti výroby chladu. Práce popisuje výhody a nevýhody ...
 • Systémy chlazení pro polyfunkční objekty. 

  Milatová, Adriána
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom chladiacich zariadení štrnásť-podlažného poly-funkčného objektu s administratívou a bytovými jednotkami. V práci je opísaná fyzikálna podstata chladenia, základné typy a funkcie klimatizačných ...
 • Systémy energeticky úsporných budov 

  Hakl, Jaroslav
  Obsahem této diplomové práce je analýza způsobu provozu zdroje tepla a chladu a jeho zhodnocení na základě dat ze systému měření a regulace a návrh nového řešení vytápění a chlazení vybrané části objektu Otevřená zahrada. ...
 • Systémy ochlazování budov v polyfunkčních domech 

  Hobza, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení bytových jednotek a přilehlé vinotéky. Teoretická část práce je zaměřena na princip fungování běžně používaných chladicích systémů a možnosti výroby chladu. Práce popisuje výhody ...
 • Vzduchotechnika domu s lékařskou službou 

  Vytasil, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení v domě s lékařskou službou. Řešeno je podlaží suterénu s čekárnami, recepcí a hygienickými místnostmi a 1.NP s ordinacemi. Tepelná zátěž z části suterénu je ...
 • Vzduchotechnika multifunkční budovy 

  Vozák, Daniel
  První část bakalářské práce je zaměřena na obecné principy větrání a úprav vzduchu pomocí vzduchotechnických systémů. V druhé části se zaměřuji na návrh vzduchotehnického systému pro druhé nadzemní podlaží multifunkční ...
 • Vzduchotechnika pro jednotku intenzivní péče 

  Halaj, Andrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení pre jednotku intenzívnej starostlivosti a jej pridružené miestnosti. Systém je rozdelený na dva celky. Primárne zariadenie obsluhuje lôžkovú časť jednotky ...
 • Vzduchotechnika ve zdravotnickém zařízení 

  Růžička, Věroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení obsluhující prostoty lůžkového oddělení nemocnice a jemu přidružené prostory. Zařízení navrhnuté ve výpočtové části mají za úlohu dopravu upraveného čerstvého ...