Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingový mix hokejového klubu PSG Zlín 

  Šturma, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu hokejového klubu PSG Zlín. První teoretická část rozebírá obecné pojmy marketingu, marketingové prostředí, jednotlivé nástroje marketingového mixu a jejich uplatnění ...
 • Návrh komunikační kampaně pro slavný český hokejový klub 

  Bureš, Michal
  Diplomová práce se zabývá sportovním marketingem úspěšného českého hokejového klubu. V práci je po teoretickém vymezení pojmů využito analýz okolního prostředí vybraného subjektu a zhodnocení dosavadních marketingových ...
 • Návrh webového portálu fotbalového svazu 

  Vařacha, Jan
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout vhodné webové stránky pro okresní fotbalový svaz. Webová prezentace by měla sloužit nejen hráčům, funkcionářům klubů, funkcionářům svazu a rozhodčím, ale zejména také široké ...