Now showing items 1-7 of 7

 • Kontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Šejnoha, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrastní MRI perfuzní zobrazování pomocí metody Dynamic Contrast-Enhanced MRI. Jsou zde popsány základní principy nukleární magnetické rezonance a pulzní sekvence používané při DCE ...
 • Kvantitativní hodnocení kvality CT RTG zobrazení 

  Novotný, Lukáš
  Rentgenová výpočetní tomografie je v současné době nenahraditelný medicínský diagnostický systém. Kvantitativní hodnocení kvality jejího procesu zobrazení je každodenně využívaná rutina nepostradatelná pro bezchybný chod ...
 • Návrh a realizace fantomu pro MRI 

  Šablatura, Martin
  Práce se zabývá principem fungováním Magnetic Resonance Imaging (dále jen MRI) a součástmi Magnetic Resonance (dále jen MR) systému. Hlavní části práce je návrh, míchaní a měření roztoku fantomu pro MR systém. Teoretická ...
 • Optimalizace MRI měření slepičích embryí 

  Sedláčková, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá optimalizací MRI měření fantomů obsahujících slepičí embryo. Teoretická část práce je věnována základům magnetické rezonance a popisu pulzních sekvencí. Dále jsou diskutovány možnosti, jak udržovat ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Stanovení vlastností ultrazvukových sond 

  Rusina, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá měřením vlastností ultrazvukových sond. Ultrazvukové sondy a jejich parametry zásadně ovlivňuji kvalitu výsledného zobrazení. Hodnoty parametrů sond se mohou vlivem používání měnit, jelikož ...