Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr pro založení firmy 

    Jelínek, Lukáš
    Bakalářská práce se bude zabývat zpracováním podnikatelského záměru. Cílem je vybudování firmy LuFaPro s.r.o., která se bude zabývat prodejem farmářských produktů. Hlavní sídlo firmy bude umístěno v Třebíči.