Now showing items 1-1 of 1

  • Geometrické sémantické genetické programování 

    Končal, Ondřej
    Tato práce se zabývá převodem řešení získaného geometrickým sémantickým genetickým programováním (GSGP) na instanci kartézského genetického programování (CGP). GSGP se ukázalo jakožto kvalitní při tvorbě složitých matematických ...