Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza vlivu uspořádání kolagenu na mechanické vlastnosti tepen 

  Novák, Kamil
  Tato disertační práce se zabývá Vlivem uspořádání kolagenu na mechanické vlastnosti tepen a je rozdělena do tří nejdůležitějších částí. Motivace pro tuto doktorskou práci byla ve studii revidující vliv modelu materiálu na ...
 • Automatické rozpoznávání logopedických vad v řečovém projevu 

  Dušil, Lubomír
  Práce se zabývá analýzou a automatickou detekcí logopedických vad v řečovém projevu. Dává si za cíl ulehčit a urychlit práci logopedů a zvýšit procento odhalených logopedických vad u dětí v co nejmladším věku a následné, ...
 • Behaviorální syntéza digitálních obvodů 

  Jendrušák, Ján
  Táto práca sa zaoberá praktickým otestovaním behaviorálnej syntézy ako spôsobu návrhu digitálnych obvodov a jej momentálnym progresom pri tvorbe RTL popisov. V úvode práce sú popísané hlavné úlohy behaviorálnej syntézy ...
 • Bezkontaktní detekce fyziologických parametrů z obrazových sekvencí 

  Bršlicová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktních a neinvazivních metod pro odhad tepové a dechové frekvence. Bezkontaktní měření spočívá ve snímání osob běžnou videokamerou a ze získaných sad obrazových sekvencí jsou vhodnými ...
 • Implementace výpočtu FFT v obvodech FPGA a ASIC 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je navrhnout implementaci algoritmu rychlé Fourierovi transformace, kterou lze použít v obvodech FPGA nebo ASIC. Implementace bude modelována v prostředí Matlab a následně bude použit tento návrh jako ...
 • Návrh nové metody pro stereovidění 

  Kopečný, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fotogrammetrie. Popisuje nástroje, teoretické podklady pro postupy při získávání, předzpracování, segmentaci vstupního obrazu a pro výpočet hloubkové mapy. Hlavní náplní této ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice 

  Nikl, Vojtěch
  Tato práce je součástí projektu k-Wave, což je simulační nástroj akustické tomografie sloužící k simulaci a rekonstrukci akustických vlnových polí a jeho hlavním přínosem je plánování ultrazvukových operací lidské tkáně, ...
 • Počítačem generované hologramy 

  Tvarog, Drahoslav
  Práce se pojednává o problematice počítačem generovaných difrakčních struktur, resp. počítačem generovaných hologramů. Vycházíme ze základních principů klasické holografie a v jejich kontextu definujeme syntetickou holografii. ...
 • Radarový signálový procesor v FPGA 

  Přívara, Jan
  Práce se zabývá návrhem a realizací radarového procesoru v FPGA. Teoretická část se věnuje Dopplerově radaru, principům zpracování radarového signálu a cílové platformě Xilinx Zynq. Následně je popsán návrh radarového ...
 • Stereofonní ekvalizér se spektrálním analyzátorem 

  Náhlík, Ondřej
  V této bakalářské práci je popsán návrh desetipásmového analogového stereofonního ekvalizéru řešeného pomocí aktivních pásmových propustí 2. řádu. Simulovaný výsledný signál není při nulovém zesílení zvlněn o více než 2 ...
 • Using Volterra Series for an Estimation of Fundamental Intermodulation Products 

  Dobes, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  The most precise procedure for determining the intermodulation products is to find a steady-state period of the signal first, and then to calculate its spectrum by means of the fast Fourier transform. However, this method ...