Now showing items 1-20 of 70

 • Analýza cyklické únavy trubkového svazku vlivem proudění pracovního média 

  Buzík, Jiří
  Hlavním cílem dizertační práce je kontrola trubkového svazku na cyklickou únavu způsobenou prouděním pracovního média v mezitrubkovém prostoru. Únava způsobená prouděním je způsobena vibracemi vyvolanými prouděním. Zkoumané ...
 • Analýza poškození stěžně z Al slitiny 

  Audyová, Markéta
  Práce je zaměřena na popis hliníku, jeho slitiny a materiály používané ve sportovním odvětví – jachtingu. V práci je analyzováno poškození stěžně jachty vyrobeného z hliníkové slitiny.
 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Analýza využití řešiče Code_Aster při řešení mezního stavu únavové pevnosti 

  Busta, Michal
  Tato závěrečná práce se zabývá analýzou využití řešiče Code_Aster při výpočtech týkajících se mezního stavu únavové pevnosti. První částí je rešerše možností únavového posouzení v řešiči Code_Aster a druhou částí je následná ...
 • Asfaltové směsi se zvýšenou odolností vůči vzniku trhlin 

  Stromecký, Roman
  V rámci bakalářské práce byly navrženy dvě asfaltové směsi, z nichž jedna obsahuje konvenční asfaltové pojivo a druhá asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Cílem práce je srovnat tuhost a únavové charakteristiky těchto ...
 • Bez názvu 

  Cáb, Martin
  Diplomová práce vychází z osobní prožité zkušenosti vyhoření a stagnace v uměleckém praxi. Je osobní reflexí nudy a práce s nepředvídatelností. Pracuje v několika vrstvách s teorií umění, existenciálním podtextem a podprahovým ...
 • Bezolovnatý pájený spoj a modely predikce spolehlivosti 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá predikcí spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje. V teoretické části je vytvořena rešerše v oblasti únavových modelů pro bezolovnaté pájení. Dále tato část obsahuje základní pojmy a ...
 • Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way 

  Seitl, Stanislav; Pokorný, Pavel; Miarka, Petr; Klusák, Jan; Kala, Zdeněk; Kunz, Ludvík (EDP Sciences, 2020-03-05)
  Utilization of various steel grades in civil engineering allows designing bridges, bridge elements or simple structures according to their fracture mechanical properties. The service intervals of structures, which are going ...
 • Detekce únavy z elektromyogramu 

  Mošnerová, Jitka
  Cílem diplomové práce je navržení a realizace metod pro detekci únavy z elektromyogramu. Nejprve je provedena literární rešerše v oblasti hodnocení únavy z elektromyografického (EMG) signálu. Měření únavou vyvolaných změn ...
 • Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

  Urík, Tomáš
  Ako bolo dokázané niekoľkými autormi [napr. 1, 2] použitie kombinovanej technológie nitovania a lepenia zlepšuje statické mechanické vlastnosti nitovaných i lepených spojov. Na druhú stranu dynamické vlastnosti spojov ako ...
 • Fatigue and fracture mechanical properties of selected concrete for subtle precast structural elements 

  Seitl, Stanislav; Miarka, Petr; Bílek, Vlastimil (EDP Sciences, 2020-03-05)
  Precast concrete elements used as a civil structure are usually made of a cement-based matrix and natural aggregates (such as sand, gravel, crushed stone, etc.). These structures are usually exposed not only to a static ...
 • Fatigue Life of 7475-T7351 Aluminum After Local Severe Plastic Deformation Caused by Machining 

  Ohnišťová, Petra; Píška, Miroslav; Petrenec, Martin; Dluhoš, Jiří; Horníková, Jana; Šandera, Pavel (MPDI, 2019-11-03)
  The fatigue properties of thermo-mechanically treated and machined aluminum alloy 7475-T7351 have been studied. The applied advanced machining strategy induced intensive plastic deformation on the machined surface under ...
 • Hnací ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Vítek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru se zadanými parametry pro hlavní válec (vrtání, zdvih, atd.). Práce je rozdělena na několik částí: kinematika hvězdicového ...
 • Hodnocení drsnosti povrchu a její vliv na únavovou životnost 

  Dziubek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlivem drsnosti povrchu na únavovou životnost. V bakalářské práci je blíže specifikováno hodnocení povrchu profilovou metodou podle normy ČSN EN ISO 4287. V rámci práce byly zjištěny parametry ...
 • Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie 

  Němcová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavy pomocí elektrookulografie (EOG). Teoretická část pojednává o samotné elektrookulografii, únavě i metodách, pomocí kterých se dá únava z EOG detekovat. Praktická část obsahuje návrh ...
 • Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed and Plasma Sprayed Layers Deposition on Fatigue Properties of Steel Specimens 

  Čížek, Jan; Matějková, Michaela; Dlouhý, Ivo; Šiška, Filip; Kay, Charles; Karthikeyan, Jeganathan; Kuroda, Seiji; Kovářík, Ondřej; Siegl, Jan; Loke, Kelvin; Khor, Khiam Aik (Springer, 2015-03-10)
  Titanium powder was deposited onto steel specimens using four thermal spray technologies: plasma spray, low-pressure cold spray, portable cold spray, and warm spray. The specimens were then subjected to strain controlled ...
 • Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP 

  Fintová, Stanislava; Kunz, Ludvík (IOP Publishing, 2014-08-08)
  Mechanism of fatigue crack initiation was investigated in ultrafine-grained (UFG) magnesium alloy AZ91 processed by equal channel angular pressing (ECAP). Fatigue behaviour of UFG material was compared to the behaviour of ...
 • Initiation of Fatigue Cracks in Ultrafine-grained Materials in High-cycle Fatigue Region 

  Kunz, Ludvík; Fintová, Stanislava (Elsevier, 2014-06-25)
  Initiation of fatigue cracks in materials with conventional grain (CG) size was investigated very thoroughly in the past. There is an extensive knowledge on the localization of cyclic plasticity and early crack development; ...
 • Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí 

  Škrášek, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují ...
 • Kalibrace zkušebního zařízení MZGS-200 a sledování únavových experimentů pomocí LabVIEW 

  Klus, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá kalibrací zkušebního zařízení MZGS-200 a způsobem záznamu a analýzy signálu z tenzometrů v průběhu únavových experimentů. V rámci práce byl teoreticky odvozen vztah pro síly působící na zkušební ...