Now showing items 1-1 of 1

  • Kritéria únavové životnosti při víceosém namáhání 

    Blaha, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá únavou materiálu a možnostmi určení životnosti součástí při víceosém cyklickém namáhání. Nejprve je popsán mechanismus vzniku a šíření únavových trhlin, dále pak způsob určování životnosti při ...