Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub 

  Phan, Huong Tra
  Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o ...
 • Analýza organických markerů pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. 

  Křůmal, Kamil
  Předkládaná disertační práce se zabývá organickými sloučeninami (markery), které slouží pro identifikaci zdrojů aerosolů. Teoretická část podává podrobný přehled organických markerů emitovaných z nejvýznamnějších zdrojů ...
 • Charakterizace margarínů pro pečení 

  Štěrbová, Anna
  Diplomová práce na téma srovnání vybraných margarínů pro pečení, chemická a senzorická analýza.
 • Chemická analýza organických reziduí v archeologických keramických nádobách 

  Bunžová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organických reziduí v archeologických keramických nádobách. Práce se vedle teoretické charakterizace reziduí zabývá možností jejich extrakce a následné analýzy, která je vyzkoušena ...
 • Monitoring obsahu mastných kyselin v průběhu výroby sýrů 

  Rajnochová, Veronika
  Tato práce se zabývá monitoringem mastných kyselin v průběhu výroby sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou, a v tavených sýrech, které z nich byly vyrobeny. V teoretické části práce jsou ...
 • Možnosti stanovení volných mastných kyselin v potravinářských matricích 

  Brožová, Michaela
  Tato bakalářská práce má rešeršní charakter a zabývá se možnostmi stanovení mastných kyselin v potravinách, s hlavním zaměřením na mléčné výrobky. Práce začíná přehledem obecných charakteristik lipidů a mastných kyselin. ...
 • Nutriční přínos cvrččí mouky 

  Šťastná, Martina
  Jedlý hmyz je už niekoľko desaťročí súčasťou jedálničku obyvateľstva mnohých krajín na celej zemi. Vo vyspelých krajinách Európy sa stáva čoraz viac populárnym najmä vďaka obsahu nutrične významných látok. Teoretická časť ...
 • Potenciální mikrobiologické nebezpečí v současných trendech kosmetiky - bio, vegan, raw. 

  Jančíková, Simona
  Bio-, vegan- a raw-kosmetika patří k stále oblíbenějším druhům kosmetických produktů z důvodu absence syntetických látek a konzervantů, z tohoto hlediska se ale zvyšuje pravděpodobnost mikrobiální kontaminace. Předmětem ...
 • Potravinářské a kosmetické využití technického konopí 

  Puškárová, Radka
  Tato práce se zabývá využitím konopí v kosmetice a potravinářství. V teoretické části je konopí charakterizováno z hlediska obsahu aktivních látek. V experimentální části se práce zaměřuje na charakterizaci odrůd konopí ...
 • Profil mastných kyselin sýrů eidamského typu 

  Hajtmarová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v sýrech eidamského typu, které byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakterizací ...
 • Řízená produkce lipidů a dalších lipidických látek pomocí vybraných druhů kvasinek a mikrořas. 

  Szotkowski, Martin
  Karotenoidy jsou přírodní pigmenty vyskytující se v mikroorganismech jako jsou řasy, kvasinky a sinice. Představují nejrozšířenější skupinu antioxidantů s významným biologickým účinkem. V současnosti vzrůstá zájem o ...
 • Sledování oxidační stability výrobků ze skořápkových plodů 

  Krňávková, Martina
  Diplomová práce se věnuje problematice sledování oxidační stability výrobků, olejů a másel, ze skořápkových plodů. Teoretická část se zabývá tématem skořápkových plodů, jejich vlastnostmi, složením, které úzce souvisí s ...
 • Srovnání profilu mastných kyselin vybraných typů sýrů 

  Pop, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vázaných a volných mastných kyselin ve vybraných typech sýrů, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. Teoretická část je ...
 • Stanovení karnitinu v potravních doplňcích 

  Buchtová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením L-karnitinu v potravních doplňcích. L karnitin je látka přirozeně se vyskytující v organismu, nepostradatelná v metabolismu mastných kyselin. Jako součást potravních doplňků je ...
 • Stanovení mastných kyselin v sýrech 

  Rajnochová, Veronika
  ABSTRAKT Tato práce se zabývá stanovením mastných kyselin v přírodních sýrech eidamského typu. V teoretické části práce jsou stručně charakterizovány přírodní sýry eidamského typu, hlavní pozornost je věnována lipidům, ...
 • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

  Pruknerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mastných kyselin v tavených sýrech, resp. tavených sýrových analozích, pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny, ...
 • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

  Mitra, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá stanovením mastných kyselín vo vzorkách tavených syrov, vyrobených na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V teoretickej časti sú charakterizované lipidy a mastné kyseliny. Následne je rozoberaná ...
 • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

  Těšíková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových sýrech typu Moravský bochník, vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...
 • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

  Chmelařová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v komerčních sýrech s bílou plísní na povrchu, Hermelínu, Kamadetu a Olmínu, metodou plynové chromatografie s plamenovou ...
 • Studium biologických účinků vybraných rostlinných materiálů 

  Drabíková, Nela
  Předložená práce se zabývá přípravou vodných, ethanolových a hexanových extraktů získaných z rostlinných zdrojů se zvýšeným obsahem oleje, jejich charakterizací a testováním cytotoxicity. V teoretické části byla vypracována ...